Bijeenkomst over herinrichting Machineweg

Aalsmeer – De gemeente wil de verkeers-afwikkeling op de Machineweg optimaliseren, toekomstbestendig maken en de verkeersveiligheid op de weg verbeteren. Daarnaast wil de gemeente het verkeer over de gewenste routes sturen en de infrastructuur voor fietsers en voetgangers verbeteren. Ook moet er groot onderhoud uitgevoerd worden.

Hiervoor zijn nieuwe plannen gemaakt. Volgens de planning wordt het gedeelte van de Machineweg tussen de Aalsmeerderweg en de Legmeerdijk in de periode 2020 tot 2023 gefaseerd heringericht. Dit geldt voor zowel de kruispunten als de wegvakken en fietspaden.

Voordat hiermee aangevangen kan worden, gaat eerst het plan voor de herinrichting verder uitgewerkt worden in overleg met diverse belanghebbenden en organisaties. Ook dienen procedures doorlopen te worden voor het vaststellen van het ontwerp en het bijbehorende verkeersbesluit.

De gemeente hoort graag van inwoners wat zij van de plannen vinden en organiseert hiervoor een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden op woensdag 22 januari. Tijdens deze avond wordt een presentatie gegeven en kunnen vragen gesteld worden. De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur en vindt plaats in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg 187.