Pilot G-hockey Qui Vive door Rabo Club Support

De Kwakel – Vorig jaar heeft het onlangs overleden bestuurslid Bart Smit het initiatief genomen om de eerste contacten te leggen om G-hockey binnen sportvereniging Qui Vive  mogelijk te maken. Dit heeft geleid tot een goed plan van aanpak dat door Carolien van Lit, secretaris participatieplatform Uithoorn en bestuurslid Kim Cornelisse wordt begeleid.  Bestuurslid Kim Cornelisse: ”Wij vinden het buitengewoon belangrijk dat wij ook voor de kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking het hockeyen mogelijk kunnen maken en dus faciliteren. Vandaar dat de G-hockey sporters bij ons van harte welkom zijn. Een enorme grote en blijde verassing was vorige week de mededeling van onze hoofdsponsor Rabobank regio Schiphol dat wij om dit geweldige initiatief mogelijk te maken een cheque ter waarde van € 1021,84,- via Rabo Club Collect zouden ontvangen.”

Dank

Op 24 oktober jl. mocht Qui Vive deze in ontvangst nemen uit handen van Marjon Meissen en Ron Leegwater namens de Rabobank. De pilot voor G-hockey kan nu helemaal volgens plan worden georganiseerd. Via Rabo Club Support stelt Rabobank Nederland een gedeelte van de winst beschikbaar aan de lokale banken voor initiatieven en mooie bestedingsdoelen van verenigingen, clubs en stichtingen binnen het werkgebied. De leden van Rabobank regio Schiphol konden hiervoor ook hun stem uitbrengen. Qui Vive dankt de leden die op G-hockey hebben gestemd.

Gratis pilot

Binnenkort komt er een gratis pilot voor G-hockey bij Qui Vive waaraan geïnteresseerden uit Uithoorn en omgeving deel kunnen nemen. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart en geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden voor deelname via ghockey@qui vive.nl  Ook voor vragen kan dit e-mail adres worden gebruikt.

Op de foto staan van links naar rechts: Ron Leegwater, Carolien van Lit, Rob Das, Kim Cornelisse en Marjon Meissen.