PACT en VVD: Wel Lidl, geen plan A of B

Aalsmeer – PACT en de VVD hebben gezamenlijk een persbericht uitgegeven. Hierin geven de fracties aan dat ze wel voor een Lidl in Aalsmeer zijn, maar niet op de locatie van de oude Rabobank-vestiging aan de Stationsweg. “Zowel plan A als B hebben verkeersonveilige onderdelen in zich en tasten het karakteristieke dorpsgezicht aan van Aalsmeer”, aldus PACT en de VVD. Bovendien hebben beide partijen de indruk dat er ruimte is om met de directie van Lidl te praten over een betere locatie voor Lidl én voor Aalsmeer. Onlangs werd het onderwerp tijdens een commissievergadering kort besproken en stagneerde de besluitvorming rondom Plan B van de Lidl, vanwege informatie die B&W had ontvangen van de directie van de Lidl. Plan B betekent een groter Lidl-pand tegen de Brandewijnsloot met een parkeerterrein die door een inham aan de Stationsweg te bereiken is. PACT en VVD vinden dit een onzaligmakend plan voor het hart van Aalsmeer in het dorp ingegeven door vele signalen uit de Aalsmeerse samenleving.

Plan A heeft ook niet de steun van de beide partijen nu daarmee grotere verkeersonveilige situaties ontstaan. VVD-woordvoerder Erik Abbenhues: “Met plan A is het wachten op het eerste verkeersongeluk en die verantwoordelijkheid neemt de VVD geenszins.”

 ‘Plan C’

Zowel PACT als VVD wensen een ‘Plan C’. PACT-woordvoerder Rik Rolleman: “Kijk nu eens in goed overleg naar een haalbare alternatieve locatie die voor Lidl en Aalsmeer acceptabel is. Wij hebben B&W ook opgeroepen om eens met Lidl hierover het gesprek aan te gaan. Wij hebben de indruk dat er wel degelijk met de Lidl te praten valt, anders dan B&W stelt.” B&W heeft gehoor gegeven aan de oproep van PACT en VVD. Het raadsvoorstel staat voor dit jaar niet meer geagendeerd om een besluit over te nemen in de gemeenteraad.