Overeenkomst gemeente met Zorg en Zekerheid

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer vindt dat iedereen een goede ziektekostenverzekering moet kunnen betalen. Daarom heeft de gemeente gezamenlijk met Amstelveen en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid een overeenkomst gesloten. Op deze manier kunnen mensen met een laag inkomen gebruikmaken van een goedkopere, collectieve ziektekostenverzekering. Inwoners die meedoen met de collectieve ziektekosten-verzekering krijgen korting op de basis en aanvullende zorgverzekering. De gemeente betaalt een deel van de premie.

Overeenkomst getekend

Wethouders Robert van Rijn van Aalsmeer en Marijn van Ballegooijen van Amstelveen en Casper van den Bergh van Zorg en Zekerheid ondertekenden gezamenlijk de nieuwe overeenkomst. Wethouder van Rijn: “Kosten voor een ziektekostenverzekering vormen een grote post voor mensen, zeker als zij een inkomen hebben rond bijstandsniveau. Met deze voorziening zorgen we ervoor dat iedereen een goede ziektekostenverzekering kan hebben ongeacht het inkomen.”

Twee pakketten

Mensen die in aanmerking komen voor deze collectieve ziektekostenverzekering kunnen kiezen voor de AV Gemeente Standaard of de AV Gemeente Topverzekering. Deze laatste biedt ruimere vergoedingen. Inwoners met een minimuminkomen kunnen deze pakketten met elkaar vergelijken op www.gezondverzekerd.nl. Hier kunnen zij zich ook aanmelden. Aanvragen worden doorgestuurd naar de gemeente. Deze beoordeelt of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en of alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Als dit het geval is, meldt de gemeente de aanvrager aan bij Zorg en Zekerheid. 

Alle informatie over het aanvragen van de collectieve ziektekostenverzekering van Zorg en Zekerheid is te vinden op de website van Aalsmeer: www.aalsmeer.nl en zoek op ziektekostenverzekering.

Foto: De wethouders Robert van Rijn en Marijn van Ballegooijen en Casper van den Bergh van Zorg en Zekerheid.