Oud-wethouder Anco Goldhoorn wordt wethouder in Terschelling

De Ronde Venen – Per 8 mei a.s. zal de Vinkevener en oud-wethouder van gemeente De Ronde Venen, Anco Goldhoorn wethouder zijn in Terschelling. De coalitie gevormd door de fracties van Plaatselijk Belang en VVD zijn voornemens op 8 mei 2024 tijdens een extra raadsvergadering Bert Wassink, Danny Ruige en Anco Goldhoorn te benoemen als wethouders van Terschelling. In combinatie met de waarnemend burgemeester Roel Cazemier is de coalitie van mening dat door de combinatie van kennis van de gemeente en ervaring er geen verdere vertraging zal worden opgelopen in de lopende en nieuwe dossiers. De fracties van Plaatselijk Belang en VVD zien met vertrouwen de toekomstige samenwerking met de beoogde wethouders tegemoet