OSA toont nut aan van ontwikkelingswerk

Aalsmeer – Wethouder Wilma Alink maakte woensdag 10 oktober in haar openings-toespraak al snel duidelijk dat het met haar betrokkenheid voor  OSA wel goed zit. Zij prees alle vrijwilligers die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking. “Je doet het niet voor jezelf maar voor een ander. Wij kennen op dit moment veel rampgebieden maar één persoon waar ook ter wereld is evenveel waard. Het is niet meer of niet minder het is allemaal even erg!” Zij nam de tijd om de hele avond bij te wonen.

Een feestelijke bijeenkomst in de Raadskelder van het Gemeentehuis. Feestelijk vanwege het 35 jarig bestaan van Ontwikkelings – Samenwerking Aalsmeer (OSA). De avond stond in het teken van ‘Klein project, groot verschil’.  Bij het beluisteren van de interviews – waar vertegenwoordigers van de 10 tafels met 17 projecten met een financiële injectie van OSA  hun werk toelichtten – werd het besef versterkt dat ieder kleinschalig project van groot belang is voor de gemeenschap in dorpen waar geen water is, geen scholen zijn, geen ziekenhuizen, waar kinderen zonder ouders verstoten worden.

Optimisten hebben de hele wereld

Maar wanneer er klaslokaaltjes gerealiseerd kunnen worden, of een operatiekamer, er laboratorium materiaal kan worden aangeschaft, er weer kinderen naar school kunnen, dat door het bouwen van waterputten 33 gezinnen in de bergen van Nepal schoon drinkwater krijgen, weeskinderen in Oeganda weer een thuis kennen, waar kinderen die nergens terecht kunnen een liefdevolle opvang krijgen, meisjes beschermd worden tegen mensenhandel. Dat door deze steun kinderen mondig worden, een diploma halen en hen een toekomst wacht waar zij zichzelf kunnen onderhouden, gezinnen kunnen stichten. Dan klopt de uitspraak van voormalig Amerika correspondent Charles Groenhuizen: “Optimisten hebben de hele wereld!”  

De eeuwige vrees dat het geld niet terecht komt daar waar het moet zijn, is op al deze projecten niet van toepassing. De lijntjes zijn zo kort dat er niet iets bestaat als een ‘tussenhandel’

Wilde Ganzen

Na de pauze was het woord aan mevrouw Rachida Boukhriss, zij sprak namens de in 1957 opgerichte Stichting Wilde Ganzen.  Haar heldere uitleg hoe Wilde Ganzen werkt was een leerzame ondersteuning voor OSA. Wilde Ganzen heeft geen eigen projecten maar werkt – evenals OSA – met aangevraagde projecten. Zij het dan wereldwijd. Van alle ondersteunde projecten werkt maar liefst 75% nog steeds goed. Wilde Ganzen – die geen financiële hulp krijgt van de overheid maar bestaat bij de gratie van donaties en nalatenschappen –  gelooft in eigen kracht om situaties en toekomst te verbeteren. In het eigen initiatief.

De lokale bevolking wordt goed bij de les gehouden en is verantwoordelijk voor eigen onderhoud van materialen en grond. Gedegen onderzoeken wijzen uit dat dit systeem werkt. Aan het eind van de avond werden er nog een aantal kritische vragen gesteld maar de transparante antwoorden wezen uit dat de gelden daar terecht komen waarvoor zij bestemd zijn. Men kon niet anders concluderen dan dat de slogan: Klein project, groot verschil gewoon werkt!

Meer informatie over OSA is te vinden op de website: www.osa-aalsmeer.nl.

Janna van Zon