Opkoopbescherming van kracht in Aalsmeer

AalsmeerWie een huis koopt in Aalsmeer met een WOZ-waarde tot 423.000 euro, wordt verplicht er zelf te gaan wonen. Verhuren wordt pas mogelijk na vier jaar. Dit stelt het College van B en W voor aan de gemeenteraad. De regeling wordt waarschijnlijk in juli 2023 van kracht.

“Er is een schaarste op de woningmarkt. Nu zien we dat goedkope woningen worden opgekocht door beleggers en mensen die deze woningen kopen voor de verhuur. Hierdoor worden de goedkope woningen nog schaarser voor doelgroepen zoals starters en personen met een middeninkomen.” Vertelt wethouder wonen Willem Kikkert. “De invoering van de opkoopbescherming moet hier een eind aan maken. Hiermee houden we oog de mensen die betaalbare woning willen kopen in Aalsmeer. De regeling gaat gelden voor woningen die na het ingang van de regeling zijn aangekocht.”

Bij nieuwbouwhuizen die nog gebouwd worden, bestaat de verplichting om er als koper zelf te gaan wonen al. Met de opkoopbescherming wil het college nu dit ook voor een deel van de bestaande bouw verplichten. Dat betekent dat het verboden wordt om een woning in een bepaalde prijsklasse binnen vier jaar na aankoop te verhuren. 

Als de gemeenteraad akkoord gaat geldt het verbod voor alle koopwoningen met een WOZ-waarde tot 423.000 euro; zo’n 60 procent van het totaalaantal koopwoningen. In Amsterdam ligt deze grens op 512.000 euro en in de gemeente Haarlem 389.000 euro (beide prijspeil 2022). 

Uitzonderingen

Verhuren mag overigens wel aan eerste- of tweedegraadsfamilieleden. Ook mag de woning tijdelijk worden verhuurd, bijvoorbeeld in verband met een verblijf in het buitenland. Dat is ook het geval als de woonruimte verbonden is met een bedrijfsruimte, kantoor of winkel. Hiervoor is wel een vergunning nodig. Die kan bij de gemeente worden aangevraagd.

Inspraak

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen van tot en met 29 maart 2023 gebruikmaken van de inspraakprocedure.