Opheffing picknickplekken aan noordzijde Waterfront

Aalsmeer – Naar aanleiding van enkele incidenten bij de recreatieplekken langs de Westeinderplassen heeft de gemeente onderzoek gedaan naar  de situatie rond de picknicktafels aan de noordzijde van het Waterfront (kant watertoren richting Centrum). Ook zijn gesprekken gevoerd met betrokken bewoners. Op basis van deze gesprekken is het college van burgemeester en wethouders tot de conclusie gekomen dat het niet wenselijk is om de huidige situatie met betrekking tot de twee picknicktafels ten noorden van de Zwarteweg te handhaven.

De twee picknicktafels gaan inclusief barbecue-inrichting opgeheven worden. De twee andere picknickplekken, een ter hoogte van de fietsenstalling annex minder validen parkeerplaats en een ten zuiden van de watertoren ter hoogte van het Surfeiland, blijven wel gehandhaafd. 

Toiletvoorziening

Het college wil tevens de mogelijkheid van een desgewenst passende toiletvoorziening (laten) onderzoeken ten einde het recreërend publiek aldaar ten dienste te zijn en om overlast voor direct omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen. 

Foto: Een van de twee picknickplaatsen aan de noordzijde van het Waterfront. Foto: Redactie