Presentatie toekomst van De Oude Veiling

Aalsmeer – Op maandag 28 november om 18.15 uur ondertekenen Ons Tweede Thuis, de Bibliotheek Amstelland, Cultuurpunt Aalsmeer, ESA, AM Match en de gemeente Aalsmeer een intentieverklaring. Samen met Aalsmeerse inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven willen deze partijen van De Oude Veiling ‘de huiskamer van Aalsmeer’ maken. Hier staan inspiratie, ontplooiing en ontmoeting centraal. De gemeente heeft het pand in 2015 gekocht met als doel om samen met maatschappelijke partners een invulling te geven op sociaal, cultureel, educatief en maatschappelijk vlak. Naast het ondertekenen van de intentieverklaring wordt open huis gehouden. Dit open huis maandag 28 november is tussen 17.30 en 19.30 uur in De Oude Veiling in de Marktstraat 19. Tijdens het Open Huis wordt een toekomstbeeld voor de nieuwe Oude Veiling gepresenteerd. Er is muziek en er zijn presentaties, filmpjes en gezamenlijk kan een kunstwerk worden gemaakt. Bezoekers worden van harte uitgenodigd om aan te geven wat zij onder inspiratie, ontplooiing en ontmoeting verstaan en hoe ze dat terug willen zien in De Oude Veiling. Uiteraard wordt samen met bezoekers ook actief gezocht naar ideeën hoe zij zelf een eigen bijdrage zouden kunnen leveren aan de invulling van het programma. Iedereen is van harte welkom!