De Ronde Venen reageert op luchtvaartnota

Groei en leefbaarheid: een onmogelijke combinatie

De Ronde Venen – “Vanwege corona is er nu nauwelijks vliegverkeer. Maar deze weldadige rust is tijdelijk. Sterker nog: het kabinet zet met de Luchtvaartnota onverminderd in op de groei van de luchtvaart. Vanuit De Ronde Venen zetten we vraagtekens bij groei met behoud van de leefbaarheid. Gelukkig staan we daarin niet alleen”, aldus Kiki Hagen wethouder Milieu van de gemeente De Ronde Venen.

Samen met de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), en het cluster Groene Hart reageert de gemeente op de ontwerp-Luchtvaartnota 2020 – 2050 en op de aanvullingsregeling geluid. Daarnaast hebben de provincie Utrecht en de gemeente De Ronde Venen zelfstandig een zienswijze ingediend. 

Wethouder Hagen: “Het is voor het eerst dat de gemeente De Ronde Venen het kabinet in een zelfstandige zienswijze nadrukkelijk verzoekt de plannen te wijzigen in het belang van rust, woningbouw, natuur, recreatie en een gezonde leefomgeving. Nu en in de toekomst voor onze inwoners.”

De Ronde Venen heeft een groot buitengebied met 8 kernen. Inwoners ondervinden in toenemende mate hinder van Schiphol. Het was – voor corona – een continue stroom van vliegtuiggeluid. In de Luchtvaartnota is wel aandacht voor het verminderen van deze hinder. Tegenover groei staan stillere vliegtuigen. Maar meer stillere vliegtuigen is niet hetzelfde als minder hinder en betekent zeker niet minder gehinderden. Het aantal inwoners dat met vliegtuighinder te maken krijgt groeit zelfs. De Ronde Venen wil juist aandacht voor rustmomenten in het vliegverkeer. 

Geen tweede Kaagbaan

Een tweede Kaagbaan is wat De Ronde Venen betreft dan ook geen optie. Dat is investeren in de verkeerde locatie en vervolgens moet Schiphol nog verder groeien om deze investering terug te verdienen. Investeer in plaats daarvan in een duurzame toekomst met minder inwoners die last hebben van vliegverkeer én met ruimte voor woningbouw in de Randstad. De Ronde Venen en het cluster Groene Hart pleiten al jaren voor de aanleg van start- en landingsbanen in zee. De terminals en infrastructuur op Schiphol blijven behouden, wat kosten bespaard.  

Stiltegebieden

In De Ronde Venen ligt het natuurgebied Botshol, een Natura2000-gebied met roei- en fluisterbootjes en bordjes met ‘stiltegebied’ bij de omliggende dijkweggetjes. Het ligt naast de Vinkeveense Plassen – een groot recreatiegebied waar veel mensen voor hun rust komen. Maar wat is die stilte ‘op de grond’ waard als die verstoord wordt door vliegverkeer. De Ronde Venen pleit daarom ook voor stiltegebieden in het luchtruim, ook op grotere afstanden van de start- en landingsbanen. 

De gemeente De Ronde Venen roept het kabinet op eerst de bestaande afspraken na te komen, in te zetten op duurzaamheid, geluidsoverlast ook te meten naast de rekenmethoden die nu worden gehanteerd. En vervolgens op basis van de resultaten te kijken of groei haalbaar is of dat krimp van het aantal vluchten op Schiphol noodzakelijk is.