Ontwikkeling Aalsmeer-Oost door Royal FloraHolland

AalsmeerRoyal FloraHolland werkt aan het ontwikkelen van Aalsmeer-Oost. Dit is een gebied van 16 hectare aan de N201 bij de entree naar Aalsmeer. In de vergadering van de Ledenraad in december staat dit onderwerp op de agenda voor besluitvorming. In geval van groen licht zal in de eerste helft van 2022 communicatie over de procedure van inschrijving plaatsvinden.

De ontwikkeling van Aalsmeer-Oost maakt deel uit van de vastgoedstrategie van Royal FloraHolland. Voor alle exportlocaties ontwikkelt RFH plannen om tegemoet te komen aan de eigen behoeften op lange termijn en aan de wensen van klanten.

Strategische doelstelling Aalsmeer-Oost

Royal FloraHolland streeft bij de ontwikkeling van Aalsmeer-Oost een aantal doelen na. Coen Meijeraan, manager Real Estate en Facility Management: “Wij willen met de ontwikkeling van Aalsmeer-Oost het sierteeltcluster en de fysieke marktplaats verder versterken. Bij de inventarisatie van ruimtevraag is gebleken dat er meer vraag dan aanbod is op Aalsmeer. Met deze ontwikkeling willen we daar op inspelen zodat ruimte wordt geboden aan de groeibehoeften van onze klanten. Bovendien creëert de ontwikkeling van Aalsmeer-Oost voor Royal FloraHolland ook ruimte en mogelijkheden om plannen uit te werken voor Aalsmeer Centrum.”

Van weiland naar bouwlocatie

De afgelopen anderhalf jaar is het gebied al voor zestig procent bouwrijp gemaakt. Deze werkzaamheden zijn nog in volle gang en worden naar verwachting eind volgend jaar afgerond. Het terrein wordt geschikt gemaakt voor het bouwen van panden en een productstraat. Ook is een start gemaakt met de rondweg, de Sierteeltstraat, die het gehele gebied straks zal ontsluiten.

Bereikbaarheid Aalsmeer-Oost

Bij de ontwikkeling van Aalsmeer-Oost horen passende oplossingen op het gebied van infrastructuur en bereikbaarheid. Eén daarvan is een snellere verbinding voor het vrachtverkeer van Royal FloraHolland naar Schiphol (OLV, Ongestoorde Logistieke Verbinding). Met OLV sluit de marktplaats van Royal FloraHolland straks beter aan op de N201. Ook komt er een nieuwe ingang naar het ontwikkelgebied Aalsmeer-Oost, ter hoogte van FloriWorld. Er komt daarnaast een nieuwe uitgang vanaf Royal FloraHolland over Green Park Aalsmeer via de Middenweg naar de N201. De werkzaamheden vanuit gemeente en provincie zijn in volle gang en naar verwachting gereed in de eerste helft van 2023. RFH is hierbij nauw betrokken en op diverse locaties op het terrein wordt hieraan gewerkt. Zo is de nieuwe rotonde aan de zuidkant van Aalsmeer-Oost al in gebruik.

Bron en foto: Royal FloraHolland