Noodhulp voor Nepal vanuit Aalsmeer

Aalsmeer – Door de extreme regen in Nepal wordt dit mooie land, na de aardbevingen in 2015, alweer geteisterd door een ramp. Er hebben overstromingen en aardverschuivingen plaatsgevonden, waardoor veel mensen wederom hun huis en/of huisraad kwijt zijn. Vooral de armste mensen zijn hierdoor getroffen.

Dhruba Giri van Sapana Village Social Impact (www.svsi.org) krijgt veel verzoeken om hulp van getroffen mensen in zijn streek (Chitwan, Sauraha). Zijn organisatie zet zich, samen met andere lokale organisaties, met man en macht in om het vuil en de rommel die de overstroming met zich meebrengt op te ruimen om allereerst infectiegevaar te voorkomen. Ook zijn eigen hotel heeft schade geleden en is gelukkig nu al bijna weer schoon. De regen is inmiddels gestopt.

Om eerste noodhulp te verlenen aan de omliggende dorpen van Sapana village lodge (denk aan voedsel, kleding, etc.) heeft Nepal Benefiet Aalsmeer (na overleg met OSA) besloten om het extra geld dat was binnengekomen na de benefietavond in juni (in The Beach) dat gereserveerd was voor het waterproject in Tilu’s dorp aan de noodhulp te besteden.  Er is hiervoor 1000 euro beschikbaar.

Het waterproject waarvoor de benefietavond van 2016 in The Beach gehouden was,  staat nu even stil. Na het regenseizoen wordt het onderzoek voortgezet om te bekijken wat de beste manier is om het hele dorp Tobang (Kaule) van schoon drinkwater te voorzien en hiervoor blijft de 8000 euro welke al gestort was beschikbaar. Na een grondig onderzoek weet de stichting hoeveel geld er totaal nodig is om dit waterproject toch goed af te kunnen ronden. Maar het zal nog wel wat tijd gaan kosten. Uiteraard houdt Nepal Benefiet Aalsmeer belangstellenden op de hoogte.

“Wij zijn blij dat dit extra bedrag dat naar aanleiding van de laatste benefietconcerten gestort was, nu aan de noodhulp gegeven kan worden”, aldus Joke van der Zwaan van Nepal Benefiet Aalsmeer. “Veel dank aan alle gulle gevers!” Ook een bijdrage storten? Zie www.nepalbenefietaalsmeer.com of kijk op de facebook-pagina van Nepal Benefiet Aalsmeer of op Sapana Village Social Impact.