Nog geen DUO Plus voor gemeente De Ronde Venen

 

De Ronde Venen – De Rondeveense gemeenteraad heeft donderdagavond, tijdens een lange discussie in meerderheid besloten dat zij het voorstel van hun college, om deel te nemen in de gemeenschappelijke Regeling  van de DUO gemeente,  ( Uithoorn, Ouder Amstel en Diemen) en dan alleen met de ICT, niet aangenomen. Hoewel de burgemeester een vurig pleidooi hield om toch vooral ja te zeggen, omdat de gemeente De Ronde Venen het niet meer alleen kan , besloot de meerderheid van de raad om toch nee te zeggen. Niet definitief nee, ze vonden dat het college hun huiswerk over moest doen.” Terug naar de tekentafel”.  De raad had duidelijk angst dat ze een te groot deel van hun zeggenschap over diverse zaken zouden kwijt raken. De drie andere deelnemende gemeente besloten in meerderheid wel tot deze samenwerking. Alleen de fractie van D66 was honderd procent voor de samenwerking. D66: “ Al zegt het CDA dat het geen angst is, maar zorg, volgens ons heeft de meerderheid van de raad en vooral de coalitiepartijen ‘ keuze-stress’. Ze durven niet te kiezen. Deze fracties kunnen niet samenwerken: ze willen namelijk alleen nemen en niet geven. Voor meer info lees de Nieuwe Meerbode woensdag 3 december a.s.