Nieuwtjes uit de raadsvergadering

Aalsmeer – Weer geen schoonheidsprijs voor de gemeenteraad, maar het verloop van de vergadering donderdag 18 december ging toch wel best goed. Bij aanvang werd voorgesteld het vragenkwartier naar voren te schuiven en hier gingen alle fracties mee akkoord. Afgesproken is dat iedere spreker aan een maximum aantal minuten dient te houden en de aangegeven tijd per onderwerp op de agenda wordt zoveel mogelijk aangehouden. Door het naar voren schuiven van het vragenkwartier en uitloop bij de behandeling van de kadernota participatiewet en maatwerkvoorziening voor personen met een chronische ziekte of beperking was de raad een uurtje uitgelopen.  En het werd uiteindelijk een raad met (weer) een enorme uitloop. Volgens de planning zou om kwart voor elf de hamerslag voor einde klinken, maar het werd ver over twaalf uur. Overigens buiten de ‘aanvaring’ over de voetbal (motie van wantrouwen tegen wethouder Gertjan van der Hoeven wegens extra krediet), is de vergadering in een redelijk goede sfeer verlopen. Nog wat interessante weetjes: Er zijn plannen om (tijdelijk) woningbouw toe te staan in het leegstaande postkantoor aan de Stationsweg, de gemeente heeft toegezegd te gaan praten in januari met de heer Hooyman over de ‘kwestie’ Middenweg, AB heeft voorgesteld een fiets- en voetgangerspontje te maken bij de Kanaalstraat over de Ringvaart en dit werd positief ontvangen door het college, in de zwaar verwaarloosde kassen langs de N196 (ingang Aalsmeer bij de brug) zit nog geen voortgang. De gemeente is handhavend bezig, maar is wat dit betreft wel gebonden aan juridische kaders en HAC heeft een motie ingediend over de reclamebelasting. Fractievoorzitter Bram Heijstek heeft een ‘rondje dorp’ gedaan en stuitte op een grote meerderheid van ondernemers die het niet eens is met het hoge bedrag. Zo’n 34 procent stelde halvering voor. HAC kreeg alle fracties mee om opnieuw onderzoek te gaan doen naar de hoogte van het bedrag en de vorm van inning. Wethouder Ad Verburg heeft toegezegd opnieuw in discussie te gaan met alle betrokkenen.

 

Foto: Buiten een stevige wind, de kerstboom voor het gemeentehuis had het zwaar, maar bleef fier overeind. In de raadszaal laaide de discussie(wind) regelmatig op.