Nieuwe inrichting voor Machineweg vastgesteld

Aalsmeer – Veilig verkeer op de Machineweg voor alle weggebruikers, aanleg van rotondes op de kruisingen met de Catharina-Amalialaan en de Aalsmeerderweg, een vrijliggend fiets- en voetpad tussen de Hornweg en de Japanlaan en een goede 30 km/uur-inrichting tussen de Japanlaan en de Legmeerdijk. Dat is wat de gemeente wil bereiken met nieuwe inrichtingsplannen voor de Machineweg. 

Reconstructie

De voorbereidingen voor de reconstructie van de Machineweg zijn in 2020 gestart. Een ingrijpende operatie omdat er binnen de huidige infrastructuur weinig ruimte is voor aanpassingen. Om de kruispunten opnieuw in te richten is bijvoorbeeld een flinke verbreding van de bestaande bruggen nodig. Wethouder Robert van Rijn: “De gemeente heeft in april 2021 een voorlopig ontwerp voor het plan vastgesteld. Bij het opstellen van dit ontwerp én na het bespreken van het ontwerp op enkele informatieavonden is zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen van diverse omwonenden en belangenorganisaties. Vervolgens zijn ook diverse technische, ruimtelijke en milieukundige onderzoeken uitgevoerd om tot een technisch bouwbaar ontwerp te komen. Dat is gelukt. Het definitieve ontwerp voor de reconstructie is op 1 maart 2022 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.”

Start in de zomer

In het tweede kwartaal wordt het project voorgelegd aan de gemeenteraad en de Vervoerregio, die ook financieel bijdraagt aan het project. Bij een positief besluit start de aanbesteding van de eerste grote fase (gehele project exclusief de kruising Aalsmeerderweg) in de zomer. In de tweede helft van 2022 treft de aannemer de technische voorbereidingen. De werkzaamheden buiten starten naar verwachting in de eerste helft van 2023. 

Meer informatie over het project is te vinden op www.aalsmeer.nl/werkinuitvoering: klik op de tegel Machineweg. Hier staat onder andere een tekening van de nieuwe inrichting van de weg, een ontwerpverantwoording en uitleg over de procedures.