Nieuwe ‘ingang’ aan de Zwarteweg

Aalsmeer – De gemeente is aan nogal wat veranderingen onderhevig. Oude panden verdwijnen, nieuwe huizen gaan gebouwd worden en wegen hiervoor aangepast. Vorige week is op de Burgemeester Kasteleinweg alvast een afslag gemaakt voor het toekomstige bouwverkeer in ‘De Tuinen van Aalsmeer’ en deze week is een aanvang gemaakt met de realisatie van een tijdelijke nieuwe ontsluiting om het voormalige VVA-terrein een nieuwe toekomst te gaan geven.

Deze ‘ingang’ is gemaakt aan de Zwarteweg. Enkele bomen en struiken zijn hiervoor gekapt en gesnoeid. Te zijner tijd zullen de ‘ groene buren’ ook verdwijnen, want het plan is om op dit gedeelte langs de Zwarteweg huizen te bouwen.

Het hoofdveld van VVA is overigens nu echt nostalgie. Geen tribune meer, geen kleedkamers en het gras heeft plaatsgemaakt voor zwarte aarde. Gelukkig blijft het clubgebouw behouden. Hier wordt geklust om buurtvereniging Hornmeer te huisvesten na vertrek uit de Roerdomplaan.