Nieuwe voorzitter bestuur ziekenhuis

Amstelveen – De Raad van Toezicht van Ziekenhuis Amstelland heeft mevrouw drs. Esther Agterdenbos-van de Ree benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Zij vervangt drs. H.F.A.M. Huijsmans, die ad interim de taak van bestuurder sinds 1 maart 2016 waarnam. Mevrouw Agterdenbos zal op 1 juni 2017 deze rol overnemen. De Raad van Toezicht van Stichting Klimmendaal betreurt haar vertrek, maar wenst haar veel succes in haar nieuwe functie.

Esther Agterdenbos (1972) wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het ziekenhuis. Zij heeft in diverse managementfuncties gewerkt bij zorgverzekeraar Agis en in het Rijnstate Ziekenhuis. Als bestuurder van revalidatiecentrum Viareva in Apeldoorn (vanaf 2013) heeft zij de fusie met revalidatiecentrum RMC Groot Klimmendaal in Arnhem begeleid. Sinds 2016 maakt zij deel uit van de Raad van Bestuur van Klimmendaal Revalidatiespecialisten.

Ziekenhuis Amstelland heeft het afgelopen jaar, in nauwe samenwerking met het bestuursteam, medische staf, huisartsen, cliëntenraad en medewerkers gewerkt aan het uitzetten van een nieuwe koers. Na uitgebreid intern en extern onderzoek is een weloverwogen keuze gemaakt om als zelfstandig ziekenhuis verder te gaan. De vraag naar goede basiszorg in de regio is groot. En Ziekenhuis Amstelland is een professioneel, klein, flexibel en voordelig ziekenhuis met persoonlijke aandacht voor de patiënt.

De Raad van Toezicht van Ziekenhuis Amstelland vertrouwt er op dat mevrouw Agterdenbos de ambities van Ziekenhuis Amstelland enthousiast zal uitdragen en zo, samen met alle betrokkenen, verder bouwt aan een toekomstgericht en sterk ziekenhuis.