Nieuw puntensysteem voor WoningNet en Woonmatch

Aalsmeer – Op 16 januari 2023 verandert het zoeken naar een sociale huurwoning. Er wordt dan gewerkt met punten. Iedereen die ingeschreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland krijgt hiermee te maken. Met dit nieuwe systeem kunnen zij straks zelf punten op- en afbouwen. Als u per maand vier keer of meer op een woning reageert bouwt u punten op. En dat biedt kansen. Vooral voor de mensen die dringend op zoek zijn naar een woning, maar geen of bijna geen inschrijftijd hebben.

Vier soorten punten

Het nieuwe puntensysteem bestaat uit vier soorten punten. Wachtpunten, zoekpunten, situatiepunten en startpunten. Wachtpunten staat voor uw inschrijftijd bij WoningNet of Woonmatch. En ieder jaar komt er een wachtpunt bij. Wachtpunten houdt u altijd. Pas als u een nieuwe woning via WoningNet of Woonmatch accepteert gaan al uw punten naar nul.

Startpunten voor jongeren

Naast de wachtpunten zijn er zoek- situatie en startpunten. De laatste, startpunten zijn er alleen voor jongeren met een jongerencontract die wonen in Amsterdam of Zaanstad. Als hun contract binnen een jaar afloopt kunnen zijn éénmalig 10 startpunten krijgen. Voorwaarde is wel dat zij zelf voor die tijd genoeg hebben gedaan om een woning te vinden.

Zoek- en situatiepunten

Zoekpunten zijn er voor iedereen. Die kan iedereen zelf opbouwen. Voor vier of meer reacties per maand krijgt u 1 zoekpunt. En dan de situatiepunten. Deze zijn bedoeld voor mensen die dringend een woning nodig hebben omdat zij uit elkaar gaan en kinderen hebben of met het gezin ergens inwonen en geen eigen woning hebben. Situatiepunten zijn er ook voor pleegjongeren of jongeren met een Wmo-ondersteuning.

Opbouwen en afbouwen van punten

De nieuwe regels hebben gevolgen voor woningzoekenden die niet reageren op woningen of afspraken niet nakomen. Zij kunnen punten kwijtraken. Meestal is dat 1 zoekpunt. Bijvoorbeeld als een woningzoekende langere tijd niet reageert op woningen, een afspraak voor een bezichtiging niet nakomt of een woning weigert. De gevolgen zijn groter als dit vaker gebeurt. Dan kan een woningzoekende ook alle punten kwijtraken. Wachtpunten zijn een uitzondering. Die worden niet afgebouwd.

Eerder kans op een woning

Het nieuwe puntensysteem lost helaas het tekort aan woningen niet op. Het zorgt er wel voor dat een groep woningzoekenden die nu niet aan bod komt, straks de kans krijgt om eerder een woning te vinden. Huurt u nu een woning en bent u niet dringend op zoek, dan verandert er voor u niet veel. Uw inschrijftijd wordt straks omgezet naar wachtpunten. Als u gebruik maakt van de regeling vervallen woonduur krijgt u voor die jaren ook wachtpunten. Meer weten? Alle informatie is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl