Nieuw Calslagen en Rooie Dorp in Ronde Tafel Gesprek

Aalsmeer – Heeft u ideeën die u graag met raadsleden wilt delen? Wilt u meepraten over een voorstel dat in de raad wordt behandeld? Kom dan naar het Ronde Tafel gesprek. Op donderdag 5 februari organiseert de gemeenteraad het maandelijkse Ronde Tafel Gesprek over onderwerpen die tijdens de eerstvolgende raadsvergadering besproken worden. Op de agenda staan deze keer het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Nieuw Calslagen en het programma van eisen (visiedocument) voor het project Machineweg, het Rooie Dorp, komt aan de orde.

Onderwerpen voordragen

Een Ronde Tafel Gesprek is een gesprek tussen bewoners en raadsleden. Het biedt bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in Aalsmeer de kans om hun visie te geven over voorstellen die in de gemeenteraad worden behandeld. Voor raadsleden is het belangrijk te horen hoe bewoners over bepaalde voorstellen denken. Het helpt hen een beeld te vormen van wat er in de samenleving leeft en om een weloverwogen besluit te kunnen nemen in de raad. Tijdens het Ronde Tafel Gesprek worden er geen besluiten genomen. Op de agenda van een Ronde Tafel Gesprek staan onderwerpen die de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde komen. Niet alle raadsvoorstellen van de raadsagenda staan op de agenda van een Ronde Tafel Gesprek. Als een onderwerp niet op de agenda staat van een Ronde Tafel Gesprek, blijft het mogelijk bij het geagendeerde onderwerp tijdens de oordeelsvormende raad in te spreken. De onderwerpen voor het Ronde tafel Gesprek worden een week van tevoren bekend gemaakt. U kunt zelf ook onderwerpen aandragen voor de agenda. Op de dag van het Ronde Tafel Gesprek hoort u of het onderwerp op de agenda wordt gezet. Als u een onderwerp wilt opgeven, let dan goed op of het geschikt is voor deze bijeenkomst. Het Ronde Tafel Gesprek gaat niet over besluiten waar bewoners nog bezwaar tegen kunnen maken of in beroep kunnen gaan. Ook benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen horen niet op de agenda van het Ronde Tafel Gesprek thuis, noch klachten. Het is de bedoeling dat u uw kennis en visie deelt met de raad over een onderwerp. Op deze wijze kunnen de raadsleden een beter beeld krijgen over het betreffende onderwerp en horen zij wat er speelt en leeft in de samenleving. Als u als belangstellende wilt deelnemen aan het gesprek of nieuwe onderwerpen wil aandragen kunt u zich hiervoor aanmelden tot 12.00 uur donderdag via griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387584. Vermeld bij opgave het onderwerp waarover u wilt meepraten of het onderwerp dat u als nieuw agendapunt wilt aandragen en uw contactgegevens. Wilt u alleen als toehoorder aanwezig zijn, dan is aanmelden niet nodig.