“Niet onze bomen, niet onze grond”

Aalsmeer – In de raadsvergadering donderdag 20 april zijn vragen gesteld door het CDA over het kappen van de bomen langs de Brandewijnsloot op het terrein van nieuwe eigenaar Lidl. Diverse inwoners hebben verbolgen gereageerd op het plotseling verdwijnen van dit oude, idyllische stukje in het Centrum. De gemeente kreeg verwijten, maar vooral de supermarktketen kreeg ervan langs.

Het CDA vroeg of bij het college de bomenkap bekend was, er monumentale bomen bij waren, waarom het weghalen in het broedseizoen is gebeurd en of er compensatie komt? Wethouder Gertjan van der Hoeven gaf aan blij te zijn met de vragen en dat ook het college teleurgesteld is om de bomenkap. “Maar, het zijn niet onze bomen en ze staan niet op onze grond. Of het een goed besluit is van de Lidl, laten we maar in het midden.”

Geen van bomen kwam voor op de lijst met waardevolle bomen, zo is nagekeken. Sinds enkele maanden hoeft in Aalsmeer geen vergunning aangevraagd te worden voor het kappen van bomen op eigen grond. Dus ook niet door de Lidl. De supermarktketen heeft aangegeven de strook grond langs het water, die de bestemming groen heeft, te zullen herstellen. Wat er terug komt, is natuurlijk aan de Lidl. “We hebben de Lidl aangeraden de groenstrook zo in te richten dat het nieuwe bedrijfspand niet teveel in het zicht komt vanaf het water”, vervolgde wethouder Van der Hoeven.

Het kappen van bomen in het broedseizoen valt onder de flora- en faunawet en hiervoor is de provincie Noord-Holland verantwoordelijk. De gemeente gaat er niet over. Een boom met een nest erin mag niet gekapt worden. Voor zover bekend bij de gemeente heeft de Lidl geen onderzoek laten doen. Er is ook geen toezichthouder langs geweest. De actie is door de gemeente gemeld bij de provincie.

De gemeente is wel voornemens om na de nieuwbouw de Lidl extra te wijzen op het feit dat de grondstrook langs het water een groenbestemming heeft en deze ook zodanig ingericht moet worden. Blijft jammer, de gepleegde ‘kaalslag’. Vooralsnog maakt de Lidl zich niet heel populair in Aalsmeer!