Natuurgebied Armenland kan weer tegen stootje

Het natuurgebied Armenland Ruwiel bij Portengen kan weer tegen een stootje. Om het gebied te versterken is de afgelopen maanden 3,7 ha nat schraalland en vochtig hooiland er om heen aangelegd. Het Armenland is een nat schraallandje waar ‘s zomers onder meer Veenpluis en echte Koekoeksbloemen bloeien. De parkeerplaats bij Armenland Ruwiel is ook opgeknapt. Op het nieuwe informatiebord verderop aan de Veenkade is meer te lezen over Armenland Ruwiel. (foto Maarten Koch)