Geld voor arme gezinnen niet in algemene pot

De Ronde Venen – Dit jaar hield de gemeente De Ronde Venen ongeveer 55.000 euro over van het geld wat bedoeld is voor arme gezinnen. Dit geld heeft voormalig Minister Klijnsma aan alle gemeenten beschikbaar gesteld. Als het geld in de gemeente niet is opgemaakt dan is het gebruikelijk dat het verdwijnt in de algemene pot.

Dat mag niet gebeuren, vindt CDA raadslid Ria de Korte-Verhoef. Zij zegt: “Geld wat bedoeld is voor arme gezinnen moet beschikbaar blijven voor arme gezinnen.” Daarom nam zij het initiatief om op de laatste raadsvergadering van 2017 een motie in te dienen. Een motie die werd ondersteund door de fracties van Christen Unie-SGP, Lijst 8 keren en de PvdA-GL. In de motie riep zij het college op om het geld wat over is, volgend jaar te besteden aan kinderen en jongeren uit arme gezinnen en daar een plan voor te maken.

Onbekend
Ook in De Ronde Venen zijn er veel arme gezinnen. Een deel van hen is bekend bij de Voedselbank en de Bijstand. Toch is het vermoeden dat sommige ouders niet weten dat zij voor extra hulp voor hun kinderen in aanmerking komen. Aanvragen kunnen ingediend worden als je een inkomen hebt van minder dan 130% van het sociaal minimum. Daar valt bijvoorbeeld een alleenstaande ouder onder die minder dan ongeveer 1200 euro verdient. Op dit moment is het ook al mogelijk om voor sport, zwemles of groepsdansles van de kinderen een aanvraag in te dienen bij de Stichting Jongeren Actief. Op de website is daarover meer te vinden. Zo kan ieder kind zijn of haar talenten ontdekken.

Actief op zoek

Dankszij de Klijnsma-gelden is er meer geld dan voorheen beschikbaar voor arme gezinnen. De meerderheid van de raad vindt dat daar een goed plan voor moet komen om het resterende geld van dit jaar en het geld van 2018 goed te besteden. Dat plan kan samen met onder andere Stichting Jongeren Actief, het maatschappelijk werk, de Voedselbank, de scholen en de samenwerkende diaconieën gemaakt worden. Tenslotte roept de motie het college op om actief op zoek te gaan naar kinderen in arme gezinnen. Ook kan er bijvoorbeeld een folder gemaakt worden waarin duidelijk uitgelegd wordt wanneer arme gezinnen voor hulp in aanmerking komen. Bijna alle partijen stemden voor, alleen Ronde Venen Belang stemde tegen.

Op de foto de initiatiefneemster van deze motie: Ria de Korte van CDA De Ronde Venen