Startnotitie De Hoeksteen aangenomen

Aalsmeer – Het grootste deel van de raadsvergadering op donderdag 16 maart stond in het teken van het afscheid van wethouder Robert van Rijn en het opzeggen van het vertrouwen in wethouder Dick Kuin, maar na alle tumult werd overgegaan tot ‘de orde van de dag’ en werd gesproken over de startnotitie voor De Hoeksteen.

Koop- en huurwoningen

In de startnotitie worden de ruimtelijke kaders geschetst voor het bouwen van 22 koopwoningen in het voormalige schoolgebouw aan de Ophelialaan. Door de fracties werd gevraagd of het mogelijk is om ook huurwoningen in het pand in te passen.

Wethouder Bart Kabout heeft daarop toegezegd zich ervoor in te spannen dat er op het achterterrein zes huurwoningen in plaats van zes koopwoningen worden gerealiseerd. De startnotitie kon verder op instemming rekenen van alle partijen, met uitzondering van Groen Links, en is aangenomen.