Militairen uit de Proosdijlanden in het Bataafs-Franse leger

Regio – In een speciale uitgave van de Stichting Proosdijer Publicaties doet Chris Woerden verslag van zijn onderzoek naar de militairen die vanuit de Proosdijlanden gediend hebben in het leger van Napoleon. Leden van de historische vereniging ontvangen deze uitgave gratis bij het juninummer van de Proosdijkroniek. Het boekje is na half juni ook in beperkte oplage verkrijgbaar bij enkele boekhandels.

Conscriptie
Het waren roerige tijden in de Proosdijlanden tussen 1770 en 1815, met steeds wisselende machthebbers, regimenten soldaten uit andere landen die ingekwartierd moesten worden, economische malaise, stilvallende handel en grote onzekerheid. De conscriptie (dienstplicht) raakte menig gezin in de Proosdijlanden, maar wat het in werkelijkheid deed met de omgeving van de loteling is nauwelijks terug te vinden. De regelgeving door Napoleon leverde een nauwkeuriger administratie, o.a. door de invoering van de Burgerlijke Stand.

Complexe en chaotische periode
Chris Woerden begint het verhaal met een schets van een complexe en chaotische periode in de lokale geschiedenis met zoveel mogelijk verwijzingen naar de ‘kleine man’ uit de Proosdijlanden. Vervolgens worden de regimenten waarin de mannen uit de Proosdij dienden beschreven. Doordat de gegevens van tientallen militairen uit onze omgeving achterhaald zijn, vinden we in deze publicatie veel bekende familienamen terug. Hopelijk zijn deze mannen hierdoor wat meer uit de anonimiteit gehaald en hebben zij meer gezicht gekregen. Van alle genoemde militairen zijn nogal wat genealogische gegevens gevonden. Een apart hoofdstuk hierover is in te zien op de website van De Proosdijlanden, onder het tabblad genealogie (www.proosdijlanden.nl).

Foto aangeleverd.