Meldpunt bomenoverlast groot succes

Ruim tweehonderd aanmeldingen op petitie

Mijdrecht – Maandagmorgen 23 november werd in de woonwijk Molenland achter de Molenwiek door VVD-raadslid Maarten van der Greft in het bijzijn van een aantal bewoners uit de verschillende woonwijken een petitie overhandigd aan wethouder Aldrik Dijkstra in het kader van de ‘bomenoverlast’. Inwoners van de verschillende woonwijken ondervinden in toenemende mate overlast van bomen en ander laaghangend groen in hun wijk. De bomen zijn te hoog en te volumineus en verdienen te worden gesnoeid dan wel vervangen door kleinere. Veel woningen hebben inmiddels zonnepanelen op het dak en de opbrengst in elektrische energie wordt geremd door te hoge bomen in de buurt. Bovendien kunnen ze gevaar opleveren bij stormachtige wind. Dat heeft men eind augustus ondervonden toen meer dan 170 bomen in de gemeente omgingen door de zomerstorm. De aanwezige bewoners op dat vroege moment (8.30 uur) konden worden gezien als een spreekbuis voor anderen in hun buurt die als zodanig de overlast ervaren. Niet alle tweehonderd ondertekenaars konden bovendien op dat tijdstip acte de présence geven. Let wel, niemand van de ondertekenaars van de petitie geeft aan dat men een hekel aan bomen heeft. Integendeel, alom wordt een groene gemeente op prijs gesteld, maar dan wel in verhouding en balans met wat lager groen. Voor meer nieuws hierover lees de Nieuwe Meerbode woensdag 25 november