Meld bijzondere inwoners aan voor een lintje

Aalsmeer – Kent u iemand die een lintje verdient? Vast wel! Want overal in Nederland en zeker ook in Aalsmeer zetten veel mensen zich belangeloos in voor de samenleving. Deze mensen verdienen waardering en erkenning vanuit de samenleving. Voor hen kan daarom een Koninklijke onderscheiding worden aangevraagd. 

Inwoners die iets bijzonder doen voor de samenleving, kunnen een lintje krijgen. Hiervoor gelden richtlijnen. Belangrijk is dat de inspanningen gedurende langere tijd worden uitgevoerd en ten gunste komen van de samenleving of dat zij een voorbeeldfunctie vervullen. Bijvoorbeeld als iemand zich langdurig heeft ingezet als vrijwilliger op het gebied van sport, kunst, cultuur, de kerk, pleegzorg of openbare orde en veiligheid. De onderscheiding kan alleen worden aangevraagd in de gemeente waar degene voor wie u een lintje aanvraagt, woont. Bij de gemeente Aalsmeer kunnen dus alleen lintjes worden aangevraagd voor inwoners van Aalsmeer. 

Voordragen voor 1 juli

Wilt u iemand voordragen voor de algemene gelegenheid (Lintjesregen) in april 2024? Neem dan contact op met Amanda Labee, medewerker Kabinetszaken van de gemeente Aalsmeer via 0297-387512 of amanda.labee@aalsmeer.nl. De aanvraag moet vóór 1 juli 2023 bij de gemeente ingeleverd zijn. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl/lintjes.