Meerlanden: Samen omgeving schoon en veilig houden

Aalsmeer – Steeds meer mensen werken thuis voor de gezondheid van henzelf en anderen. Dat creëert voor de medewerkers van Meerlanden echter wel meer lastige en onveilige situaties op straat.

Het valt op dat er steeds vaker auto’s staan in niet daarvoor bestemde parkeervakken of niet volledig in het vak geparkeerd en dat de doorgaande wegen onvoldoende vrij worden gehouden. Het te allen tijden vrijhouden van de wegen is niet alleen voor Meerlanden, maar ook voor eventuele hulpdiensten van belang. Daar komt bij dat, met de toenemende aantallen thuiswerkers, de medewerkers van Meerlanden geconfronteerd worden met vollere rol- en ondergrondse containers waardoor het inzamelen van afval meer tijd kost.

Schoon en leefbaar

“Als Meerlanden zetten wij ons iedere dag voor de volle 100% in om onze regio schoon en leefbaar te houden”, aldus operationeel directeur Just Zandhuis van Meerlanden. “En natuurlijk hebben wij begrip voor de uitdagingen die de huidige situatie met het coronavirus nu eenmaal met zich meebrengt. Het is echter wel belangrijk dat ook wij zo goed en veilig mogelijk ons werk kunnen blijven doen.”

Wachtrijen bij milieustraat

Zandhuis vervolgt: “Met de toename in het aantal mensen dat thuiswerkt, en doordat de tijd thuis ook gebruikt wordt om op te ruimen, ontstaat er meer afval en aanbod op de milieustraat, brengparkjes en in de inzamelvoorzieningen. Helaas wordt er ook afval op de brengparkjes in wijken naast de containers gezet, dit zorgt voor extra handeling en vertraagt de verdere inzameling. Op de milieustraten zien wij momenteel lange wachtrijen, ruim 1 tot 2 uur, en bovendien ondervindt de rest van het verkeer hierdoor hinder. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Meedenken

Just Zandhuis: “Ik zou de bewoners willen oproepen om met ons mee te denken en geen onnodig afval te creëren: wees bewust. Kijk of je spullen tijdelijk kan opslaan en het bezoek richting de milieustraten kan uitstellen, zet geen spullen naast de container en houd de wegen vrij. En uiteraard ook het verzoek om richting onze collega’s ook de 1,5 meter afstand te houden. Ook onze medewerkers moeten zich houden aan de extra regels door corona, die het werk zwaarder maken. Houd rekening met hen, ze halen uw afval op.”

Veilig werken

Wethouder Wilma Alink: “We hopen dat onze inwoners gehoor zullen geven aan deze oproep van Meerlanden. De helden van de afvalinzameling moeten veilig hun werk kunnen doen. Zij zorgen ook in deze tijd voor ons, dus laten wij voor hen zorgen.”
Samen met de verschillende gemeenten probeert Meerlanden op dit moment in ieder geval de overlast zo goed als mogelijk tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld door meer capaciteit in te zetten op de inzameling van containers.