Meerderheid raad geeft weer groen licht voor woontoren

Uithoorn – Het had donderdag een hamerstuk moeten zijn tijdens de gemeenteraadvergadering, maar daar dachten omwonenden van de toekomstige woontoren op het Amstelplein heel anders over. Door omstandigheden is het eigenaar Rabobank Pensionfonds niet gelukt om voor 1 januari een omgevingsvergunning aan te vragen voor de sloop en nieuwbouw van de kantorenkolom. Dit jaar vallen nieuwe aanvragen onder de Omgevingswet en daardoor is de kruimelgevallenregeling waar gebruik van werd gemaakt om van het bestemmingsplan af te wijken, komen te vervallen. Nu werd de gemeenteraadsleden gevraagd of zij een bindend advies wilden geven. Bij een negatief advies zou het college van B & W de aangevraagde vergunning moeten weigeren.

Groen Uithoorn en PvdA waren destijds al tegen de bouw van de woontoren, die volgens Els Gasseling zo hoog wordt als het puntje van de Schanskerk en grote effecten heeft op de leefomgeving. Zij vond dat het plan erdoor gedrukt is. “Met als stok achter de deur dat als het plan niet precies in deze vorm zou worden uitgevoerd het opknappen van het winkelcentrum niet door zou gaan.” Maar nu blijkt dat de uitvoering gesplitst is door het winkelgedeelte onder te brengen in een retailfonds. Zij pleitte dan ook voor een bindend advies en om participatie verplicht te stellen.

Boze bewoners
De insprekers waren het daar natuurlijk grondig mee eens. Direct omwonende Marco van der Does verweet de gemeente dat het een ondoorzichtige procedure is waar hij slecht inzicht in kon krijgen. Hij vond dat de zorgen van de bewoners marginaal behandeld werden, terwijl er veel weerstand tegen de woontoren van elf verdiepingen is. Hij riep de gemeenteraad op aan de toekomst van het dorp te denken. Als het plan toch doorgaat, start hij een stichting tegen de verstedelijking en een crowdfunding om de proceskosten te betalen.

Arjen Postma sprak teleurstelling uit namens de bewoners van de Thamerlaan en Bernardlaan over de houding van de gemeenteraad. Hij had het gevoel dat de bewoners niet gehoord of gezien worden en miste compassie en betrokkenheid. Hij vond dat er een besluit genomen was op basis van onjuiste parkeernormen, een zorg die Jas Sparnaay van winkeliersvereniging Amstelplein deelde.

Hoewel PvdA en GU graag opnieuw een politiek debat hadden gevoerd, vonden andere partijen dat niet nodig. Er was al eerder over dit onderwerp besloten en inhoudelijk was er niets veranderd. Zowel Ans Gierman (DUS!) als Petra van Leeuwen (GB) begrepen dat de bouw impact heeft op de leefomgeving, maar de komst van nieuwe huisvestiging was toch doorslaggevend. De omwonenden waren teleurgesteld en boos, maar kunnen nog bezwaar maken bij de aanvraag van de vergunning.