Meerderheid raad De Ronde Venen voor zondagopenstelling

De Ronde Venen – ” Eindelijk… vanaf zondag 31 mei kunnen de Rondeveense Middenstanders, elke zondag hun zaak openen van 12.00 tot 22.00 uur. Met de nadruk op kunnen, niemand moet, maar het kan. Eindelijk.. we zijn heel blij”. dit waren de eerste reacties van veel middenstanders op de publieke tribune tijdens de openbare raadsvergadering van maandagavond. Op de agenda stond het voorstel van het college om de  verordening winkeltijden  aan te passen en iedereen toestemming te geven 52 zondagen per jaar open te gaan van 12.00 tot 22.00 uur.

Na een rustige discussie en  twee langdurige schorsingen werd het voorstel aangenomen met slechts vier stemmen tegen. Zelfs de fractie van PvdA/GroenLinks stemde uiteindelijk voor, hoewel zij nog een voorstel indienden om van de 22.00 uur, 17.00 uur te maken.

De fractie van de Christen Unie/SGP was zwaar teleurgesteld en beraden zich nog of zij hier consequenties uit gaan trekken, met andere woorden, of zij nog door willen met deze coalitie.

Meer over deze vergadering: lees de Nieuwe Meerbode van woensdag a.s.