Maatregelen bij viaduct Hornweg werken!

Aalsmeer – De in het najaar van 2020 genomen korte termijn oplossingen rondom het (lage) viaduct bij de Hornweg werpen hun vruchten af. Het aantal aanrijdingen is hierdoor behoorlijk gedaald. 

Om de aanrijdingen tegen het viaduct aan de Hornweg te verminderen zijn vorig jaar pictogram borden in de bermen geplaatst en reflecterende planken en grote verkeersborden aan en bij het viaduct opgehangen. Ook zijn de wegversmallingen verwijderd omdat deze in de praktijk averechts leken te werken. 

Wethouder Robert van Rijn: “Ik ben blij dat er nu minder aanrijdingen plaats vinden bij het viaduct. Mochten de korte termijn maatregelen in de toekomst toch niet voldoende zijn liggen er al uitgewerkte plannen voor nieuwe portalen met een hoogtedetectie. De eventuele plaatsing hiervan nemen we mee met de herinrichting van de Hornweg.”