Maarten Divendal herbenoemd tot burgermeester

”Je bent een betrokken burgervader die tussen de mensen staat”

De Ronde Venen – Op de kop af zes jaar gelden werd Maarten Divendal op 22 november benoemd tot burgemeester van De Ronde Venen. Woensdagavond 22 november, precies zes jaar later, is hij herbenoemd en kan hij weer zes jaar verder. In een feestelijke speciale raadsvergadering werd hij lovend toegesproken door de commissaris van de Koning, de heer Van Beek en door raadslid Rudolf van Olden. De commissaris van Koning zei in zijn toespraak onder andere: “Je staat bekend als een pragmatisch probleemoplosser. Je bent los in de omgang en je houdt het graag informeel. Je bent graag onder de mensen, praat graag met de inwoners, bezoek ze thuis. Er wordt weleens gezegd: ‘Zijn er taarten daar is Maarten. Maar ook bij minder vrolijke gelegenheden ben je er. Je bent een gezagsdrager en een boegbeeld en je vervult je taak met verve”, aldus de commissaris van de Koning

Nieuwe periode
Na het officiële gedeelte, de ondertekening kwam de ‘nieuwe’ burgemeester aan het woord. Hij zei ondermeer: “Ik zal u, zonder de afgelopen zes jaar te gaan beschrijven, meenemen in een aantal ontwikkelingen zoals ik ze heb gezien. En nu u inmiddels als raad heeft ingestemd met mijn herbenoeming, wil ik ook graag ingaan op wat ik als belangrijke aandachtspunten zie voor de toekomst. Ik ga met deze herbenoeming figuurlijk de grens over naar een nieuwe periode. Ná 21 maart 2018, als er gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, gaat de raad ook zo’n grens over naar een nieuwe periode.
Voor de inwoners heb ik verschillende gezichten: in deze periode veelal de burgervader die Sinterklaas welkom heet, maar vaak ook de eerste persoon van de gemeente waarvan ze verwachten dat die heel veel te zeggen heeft. Dat geldt soms ook voor de bedrijven, organisaties en verenigingen die binnen onze gemeente actief zijn.”

Andere rol
“In de regio heb ik weer een andere rol. Ik vertegenwoordig De Ronde Venen richting onze buren en andere overheden. Als het gaat om openbare orde en veiligheid ben ik naast de raad en het college ook als burgemeester een bestuursorgaan met eigen bevoegd- en verantwoordelijkheden.
Het leuke en bijzondere van het burgemeesterschap vind ik het steeds blijven zoeken naar een juiste balans tussen al die rollen. Mijn collega Marc Witteman is burgemeester van Stichtse Vecht, óók een gemeente met veel kernen en veel variatie. Onze conclusie is: wij zijn geen burgemeester van de gemeente maar van de gemeenschap”, aldus burgemeester Divendal.
Lees voor het uitgebreide verslag van deze bijeenkomst volgende week woensdag 29 november de Nieuwe Meerbode.