Lidl presenteert plan C aan Stationsweg

Aalsmeer – Net toen veel inwoners zich begonnen af te vragen of de Lidl nog wel interesse heeft om zich in Aalsmeer te vestigen, kwam de Rabobank met nieuws. De bank gaat verhuizen naar de nieuwbouw in de Zijdstraat, op de hoek met de Dorpsstraat. Een prima plek midden in de winkelstraat en er werd min of meer toegegeven dat overeenstemming is bereikt met de Lidl over de verkoop van het bankkantoor dat nog in gebruik is. Toch een supermarkt van deze keten in het Centrum? Over het gegeven of de ‘deal’ wel of niet met handtekeningen is bezegeld, hoeft geen twijfel meer te bestaan. De Lidl heeft de gemeente een nieuw plan gepresenteerd en wel op de locatie van beide bankgebouwen. Plan A en B zijn van tafel geveegd, plan C is gelanceerd en hier kan het college van B&W zich wel in vinden. Het nieuw ontwikkelde plan laat de lintbebouwing langs de Stationsweg in tact en de groenstrook langs de Brandewijnsloot blijft gehandhaafd. Het nieuwe plan gaat uit van parkeren op maaiveld en hierboven, op de eerste verdieping, de supermarkt. De parkeerplaatsen gaan ontsloten worden via de Stationsweg, terwijl het langzame verkeer ook van de ontsluiting op de Uiterweg gebruik kan maken. Het kruispunt van de Uiterweg met de Van Cleeffkade en de Stationsweg gaat dus niet extra belast worden. Minpuntje is misschien enigszins dat het laden en lossen wel gaat plaatsvinden via de Uiterweg. De bestuurders noemen in deze ook de Grundelweg, wat betekent dat verwacht wordt dat de vrachtwagens arriveren via de Dorpsstraat en hun weg vervolgen via het Molenpad en het Praamplein. Onder en naast de supermarkt komen circa 90 parkeerplaatsen en dit is op basis van de geldende parkeernormen, waar 55 plekken worden geraamd, ruim voldoende. Het laatste woord is natuurlijk aan de fracties, maar het college is vooralsnog blij met plan C en verwacht in deze nauwelijks weerstand. De verkeersproblematiek wordt opgelost, het plan is ruimtelijk inpasbaar, houdt het lint en het groen in stand en is volgens het gedane onderzoek het meest veilig. De nieuwbouw krijgt een moderne uitstraling met veel glas, maar is volgens de welstandscommissie goed inpasbaar. De heren en dames van de commissie hebben zich al twee keer positief uitgesproken over het plan. Drie keer dan toch scheepsrecht?! Het ziet er wel naar uit, welkom in Aalsmeer Lidl.