Lezing over duurzaam prestatiegroen

Regio – Het klimaat verandert met rasse schreden. De mens speelt daar een cruciale rol in. In de afgelopen vijftig jaar is net zoveel energie en grondstoffen gebruikt als in de hele geschiedenisperiode daarvoor. Dit heeft geleid tot veel CO2 en vervuiling in de lucht. Volgens klimaatverbeteraar Ton van Oostwaard moet het roer drastisch om. Het is tijd om een groene klimaatverdedigingszone voor de leefomgeving te bouwen. Op zondag 25 februari geeft hij een lezing in De Heimanshof over zijn aanpak.  

Fijnstof is een van de drie grootste veroorzakers van ziekte en sterfte in Nederland. Willen  mensen kunnen overleven, dan is allereerst het optimaliseren van de luchtkwaliteit essentieel. Daarom zet Van Oostwaard in op ‘duurzaam prestatiegroen’. Hij kweekt in zijn bedrijf MyEarth bomen en struiken die meer CO2 binden en fijnstof afvangen dan reguliere soorten. Van Oostwaard wil burgers en overheden stimuleren om een groene klimaatverdedigingszone op te bouwen rondom Amsterdam, analoog aan de Stelling van Amsterdam (gebouwd tussen 1874 en 1914). “We moeten zoeken naar een nieuwe balans. Groen Doen. Ik geloof erin dat we met samenlevingsparticipatie klimaatherstel, biodiversiteit, luchtzuivering, zuurstof en een langer en gezonder leven voor huidige en volgend generaties kunnen realiseren.”

De lezing begint zondag 25 februari om 14.30 uur in De Heimanshof, Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp en is gratis toegankelijk. De tuin is vanaf 14.00 uur ook open voor bezoekers.

Foto: Aanleg stuk klimaatbos in Haarlemmermeer