Ledenraad Royal Flora Holland geïnstalleerd

Aalsmeer – Op de Algmene Ledenvergadering (ALV) van Royal FloraHolland van 6 december is de samenstelling van de Ledenraad bekend gemaakt, waarna de Ledenraad is geïnstalleerd. De Ledenraad start per 1 januari  2019 en zal bestaan uit 42 leden. Voorafgaand en tijdens de ALV hebben de leden kunnen stemmen op de kandidaten die door de voordrachtscommissie zijn geselecteerd. Met de komst van de Ledenraad vervalt de Algemene Ledenvergadering.

Jack Goossens, voorzitter raad van commissarissen: “Per 1 januari gaat een sterke en inhoudelijk geïnformeerde Ledenraad van start. Hier zit beschikbare sectorkennis en ervaring waar de coöperatie uit kan putten. Prioriteit is om de kracht van de Ledenraad, met daarachter de consultatie van de leden, te verbinden met het bedrijf om samen meer te bereiken.” De Ledenraad zal consultatiesessies organiseren over belangrijke onderwerpen en strategische thema’s. Dit biedt leden de kans invloed uit te oefenen op het beleid van Royal FloraHolland en de Ledenraad te voeden met ideeën. 

Samenstelling Ledenraad

De kandidaten voor de Ledenraad zijn voorgedragen door een speciaal daarvoor in het leven geroepen commissie. De commissie heeft gekeken naar diverse kenmerken, zoals teelt, klok of direct, geografische spreiding, leeftijd en geslacht. Van de 42 leden voeren 18 voornamelijk aan op de klok en 12 vooral direct. 25 leden komen uit de bloementeelt, 15 vallen binnen de categorie planten. De overige 2 combineren bloemen en planten. In de Ledenraad zijn 23 leden gekozen jonger dan 50 jaar, 4 vrouwen en 7 buitenlandse leden.

Vastgoed
Steven van Schilfgaarde, CEO Royal FloraHolland, blikte terug op 2018. Van Schilfgaarde: “Onze strategie werpt duidelijk zijn vruchten af. Op een na staan alle belangrijke indicatoren op groen. Die ene kleurt nog oranje. We hebben het afgelopen jaar flinke stappen gezet.” Ook blikte hij vooruit naar 20019. “We investeren het komend jaar 100 miljoen euro, met het accent op vastgoed en IT. Hiermee spelen we in op de groeiende vraag van onze klanten naar vierkante meters op onze marktplaats.” Naar verwachting zal de omzet op de marktplaats in 2019 ten opzichte van 2018 stijgen met ruim 100 miljoen. Het voorstel voor de nieuwe ledentarieven zijn goedgekeurd door de ALV.

Nieuwe leden RvC
De ALV heeft Linda Hovius en Kees Pingen benoemd als leden van de Raad van Commissarissen. Tijdens de ALV werd afscheid genomen van de RvC-leden Mariëlle Ammerlaan en Joris Elstgeest. Voorzitter Jack Goossens bedankte hen voor hun belangrijke bijdrage in hun periode als commissaris.