Laatste vergadering voor verkiezingen

Aalsmeer – De laatste raadsvergadering voor de verkiezingen vindt vanavond, donderdag 15 maart, plaats. Tijdens de laatste commissie zijn diverse onderwerpen besproken en besloten werd om een drietal hiervan opnieuw te bespreken in de raad voordat tot besluitvorming overgegaan wordt. De raad begint om 20.00 uur, staat onder voorzitterschap van burgemeester Jeroen Nobel en is in de raadzaal van het gemeentehuis. Na de opening volgen een viertal hamerstukken.

Niet gesprongen explosieven

Eén daarvan is de risicokaart voor niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente is wettelijk verplicht om de risico’s van ongecontroleerde ontploffing van niet gesprongen explosieven zoveel mogelijk te beperken. In 2017 is een historisch vooronderzoek verricht naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven in de gehele gemeente. Deze locaties zijn gespecificeerd en gerapporteerd op een NGE-risicokaart voor het gehele grondgebied. De risicokaart biedt een overzicht van verdachte gebieden, waar overigens geen sprake is van een verhoogd risico zo lang de grond niet geroerd wordt. De totale kosten voor realisatie van de NGE-risicokaart bedragen 24.687 euro. Aalsmeer krijgt een rijksbijdrage uit het Gemeentefonds van 17.281 euro. De overige kosten (7.406 euro) blijven ten laste voor de gemeente Aalsmeer.

Bouw woningen en hotel

Behandelstukken zijn het bestemmingsplan Nieuw Oosteinde – Machineweg (nieuwbouw 63 woningen aan de Machineweg ter vervanging van de sloop van 44 huurwoningen in het Rooie Dorp), bouw van zeven woningen op het perceel aan de Kudelstaartseweg 60 (voormalige Pannebar) en vaststellen van het bestemmingsplan voor de bouw van Hotel De Zwerm met maximaal 500 kamers, congres- en vergaderruimten en circa 2.200 parkeerplaatsen langs de N201 in Green Park Aalsmeer. De planning is dat de vergadering vanaf half tien afgesloten wordt met het behandelen van een drietal door HAC ingediende moties (over rookvrije entree gemeentehuis, illegale bewoning en luchtbelasting Schiphol) en tot slot het vragenkwartier. Belangstellenden zijn welkom om plaats te nemen op de publieke tribune. De raad thuis volgen kan via livestream op de website www.aalsmeer.nl.

Foto: Op de plek aan de Kudelstaartseweg 60, waar ooit de Pannebar stond, gaan nu een zestal woningen gebouwd worden.