Invoering Ledenraad

Krimp export bloemen en planten blijft beperkt

 

Aalsmeer – Nederlandse exporteurs van bloemen en planten realiseerden in februari een omzetwaarde van 544 miljoen. Dat is net als in januari een daling van 3%. De achterstand is bij de pot- en tuinplanten met een krimp van 8% tot en met februari groter dan die bij de snijbloemen, die nauwelijks een procent prijsgaven. De daling van de exportwaarde wordt vooral veroorzaakt door Duitsland en Rusland. Andere belangrijke landen als Engeland (+17%) en Frankrijk (+14%) vertonen forse groeicijfers, zo maakt de VGB bekend. De top-3 afnemende landen handhaaft tot en met februari de groei van 2% en dat voedt het gematigd optimisme onder groothandelaren. De bloemen- en plantenhandel komt traditiegetrouw in februari op stoom dankzij belangrijke impulsen, zoals Valentijn, Internationale Vrouwendag en het naderende voorjaar. Werd in januari een exportwaarde van 387 miljoen gerealiseerd, afgelopen maand lag deze met 544 miljoen bijna 160 miljoen hoger. De VGB baseert deze gegevens op basis van de statistieken van Floridata.

Achterstand 

De krimp van 31 miljoen tot en met februari komt vooral op het conto van Duitsland (- 12 miljoen naar 279 miljoen) en Rusland (- 23 miljoen naar 37 miljoen). De plantenexport naar Duitsland kromp tot en met februari met 12% tot 84 miljoen, de snijbloemenwaarde zakte nauwelijks. Wel was in februari merkbaar dat Valentijn in het carnavalsweekend viel, waardoor de bloemenafzet achterbleef. De achterstand bij de pot- en tuinplanten schrijven leveranciers aan tuincentra toe aan minder gunstig weer dan in 2014. De vorig jaar ingezette daling van de exportwaarde naar Rusland van gemiddeld 10% zette de afgelopen maanden met een krimp van 32% versterkt door. Opvallend is de toename van de exportomzet tot en met februari naar de grootafnemers Engeland (+10% tot 132 miljoen) en Frankrijk (+ 14% tot 128 miljoen). De groei op Engeland wordt voor een deel veroorzaakt door de gunstige koers van het pond. “Of eigenlijk de lage koers van de euro, dat zegt veel over de Europese economie”, tekent directeur Leo Lamboo van Holland Indoor Plant aan. “Maar ook in Engeland is het herstel van de economie niet volledig. De groeicijfers op Engeland zorgen er ook voor, dat meer exporteurs zich op deze groeimarkt richten en dat vergroot de concurrentie”, neemt hij waar. Volgens nadere analyse van de VGB stijgt de plantenwaarde naar Engeland sneller dan die van de snijbloemen. Dat doet zich ook in Zwitserland voor, waarop Nederlandse exporteurs tot en met februari een stijging realiseerden van 10% tot 34 miljoen. Het eind vorig jaar loslaten van de koppeling met de euro leidde tot een hogere koers van de Zwitserse frank. “Supermarkten hebben de eindprijs van bloemen wel 10% laten zakken om goed geprijsde boeketten aan te kunnen bieden”, weet directeur Jacques Barnhoorn van Gebr. Barnhoorn Bloemenexport. “Aan het eind van het jaar weten we pas echt wat de effecten zijn en hoe de consumenten hebben gereageerd. Voorlopig zitten de trams in Basel en Zürich vol met Zwitsers die in Duitsland boodschappen doen”, is een van zijn waarnemingen.