Onderscheidingen voor twee inwoners De Ronde Venen

De Ronde Venen – Mevrouw A.E.H. van Schaik-Overwater heeft zondag 1 oktober een koninklijke onderscheiding ontvangen. De inwoner van Waverveen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd tijdens een speciale bijeenkomst in de Urbanuskerk in Nes aan de Amstel bij haar opgespeld door burgemeester Divendal. De heer A. Keizer uit De Hoef zou zaterdag 30 september tijdens een bijeenkomst in dorpshuis De Springbok in De Hoef zijn koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. Hij is echter op donderdag 28 september overleden.

Angela van Schaik (1957) is sinds 1990 zeer actief als vrijwilliger in de parochie van de Sint-Urbanuskerk in Nes aan de Amstel. Al meer dan twintig jaar is zij de drijvende kracht achter de kinderbijbelclub. Daarin maken kinderen uit de eerste groepen van de basisschool kennis met verhalen uit de bijbel en wordt creatief gewerkt rond christelijke thema’s. Ook is zij al meer dan twintig jaar betrokken bij de voorbereidingen van kinderen die hun Eerste Heilige Communie doen. Zij is de drijvende kracht achter de werkgroep MOV (Missieontwikkeling en Vredesweek). De werkgroep bestaat uit leden van de parochies van De Kwakel, Aalsmeer, Uithoorn en Nes aan de Amstel en is verantwoordelijk voor de organisatie en invulling van de jaarlijkse Vastenactie. Ook organiseert ze enkele keren per jaar de verkoop van producten van de Wereldwinkel in de kerk en is ze lid van het koor. Ook is ze lid van het begrafeniskoor dat zingt bij uitvaarten en fungeert ze als gastvrouw bij verschillende gelegenheden. Naast haar werkzaamheden voor de rooms-katholieke kerk verricht zij ook mantelzorgtaken, zowel voor familieleden als bekenden.

Bram Keizer (1943-2017) was jarenlang zeer actief als inwoner van De Hoef en betrokken bij tal van ontwikkelingen en activiteiten in het dorp waar hij was geboren en getogen. Hij zette zich op verschillende manieren in voor De Hoef, zowel formeel als informeel. Het instandhouden en verbeteren van het prettige woon- en leefklimaat in de kern is altijd zijn drijfveer geweest. Hij was initiatiefnemer van tal van activiteiten, soms op de voorgrond, maar steeds vaker op de achtergrond. Hij vervulde een zeer actieve en betrokken rol als secretaris van de stichting die dorpshuis De Springbok beheert. Hij stond altijd klaar, was vaak aanwezig en zorgde voor een vlekkeloze organisatie. Uit de groep die voor De Hoef het Wijkplan 2006 maakte, is op initiatief van Keizer het Dorpscomité De Hoef voortgekomen. Door zijn initiatieven zijn er in en rond De Hoef vele verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot wonen, verkeer, veiligheid, de school en andere belangrijke zaken.