Koninklijke onderscheiding voor professor Frank Snoek

De Ronde Venen – Professor Frank Snoek uit Abcoude is vrijdag jl. benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij krijgt de onderscheiding vanwege zijn baanbrekende wetenschappelijke werk op het gebied van de medische psychologie. Loco-burgemeester Rein Kroon verraste Snoek met de onderscheiding tijdens het congres ter ere van de Nationale Diabetes Dag 2020 dat werd gehouden in Nieuwegein. De versierselen werden hem opgespeld door zijn vrouw. Het onderzoek van Frank Snoek (1954) behoort internationaal gezien tot de top, mede omdat de inzichten goed toepasbaar zijn in de klinische praktijk. Daarnaast is hij nationaal en internationaal een gezaghebbend expert op het gebied van de medisch psychologische aspecten in de zorg voor mensen met diabetes. Deze kennis heeft hij op een bijzondere manier breed verspreid en uitgedragen.

Wereldwijd een autoriteit

Diabetes kan een sterk negatieve impact hebben op de kwaliteit van leven. Snoek is voor de ontwikkeling van het veld van de ‘diabetes psychologie’ enorm belangrijk geweest. Hij is dé persoon die dit vakgebied in Nederland, Europa en daarbuiten op de kaart zette en wereldwijd dé autoriteit. Hij zette de succesvolle onderzoekslijn ‘diabetes psychologie’ op en gaf in de loop der jaren een gerenommeerde onderzoeksgroep vorm. Zijn onderzoekprestaties zijn in tal van gerenommeerde internationale tijdschriften gepubliceerd.

Inspirerend

Na zijn doctoraal examen Psychologie volgde Frank Snoek een lange loopbaan. In 2004 werd hij benoemd in zijn huidige functie als hoofd van de Afdeling Medische Psychologie en Medisch Maatschappelijk werk VUmc. Hij is hoofd van de afdeling Medische Psychologie van het UMC. Op het gebied van onderwijs en opleiding is hij een zeer inspirerende en gedegen begeleider van vele jonge onderzoekers. Hij doceerde aan verschillende (para)medische en verpleegkundige opleidingen. Hij heeft zorgverleners weten te doordringen van de noodzaak van goede psychosociale zorg bij een complexe medische aandoening zoals diabetes. Door zijn onderzoek is het belang van psychosociale zorg voor mensen met diabetes op de kaart gezet en is gezorgd voor instrumenten om die zorg daadwerkelijk te kunnen bieden. Hiervan hebben veel patiënten geprofiteerd. Voor menig patiënt heeft dit een enorme stimulans voor hun kwaliteit van leven betekend.

Exceptionele verdiensten

Gedurende zijn loopbaan vervulde Frank Snoek ruim 40 bestuurlijke functies, zowel in ons land als daarbuiten. Vaak gaat het om functies waarvoor hij als gezaghebbend expert werd gevraagd. Daarnaast gaf hij talloze lezingen en verzorgde hij workshops op nationale- en internationale congressen. In zijn toespraak noemde loco-burgemeester Kroon de verdiensten van Snoek dan ook ‘exceptioneel’: ”Uw werk is een voorbeeld en inspiratiebron voor velen en overstijgt in ruime mate wat normaliter van een hoogleraar mag worden verwacht, zeker waar het gaat om de maatschappelijke impact van uw werkzaamheden.‘’