Onderscheiding voor ‘oude’ raadsleden Uithoorn

Uithoorn – Woensdagavond nam onder grote belangstelling vanaf de publieke tribune een aantal zittende raadsleden afscheid van de gemeenteraad. Dat is gebruikelijk na de gemeenteraadsverkiezingen. Deels omdat de verkiezingsuitslagen daar aanleiding toe geven waarbij politieke partijen zetels verliezen en daarmee een of meer raadsleden. Echter ook omdat sommige raadsleden al langer dan 12 jaar – en zelfs 16 jaar- raadslid zijn geweest en het welletjes vinden.

Zij worden opgevolgd door anderen die bij partijen op de kandidatenlijst staan en aan de hand van het aantal zetels instromen. Bij de gemeenteraad in Uithoorn namen in dat licht gezien acht raadsleden afscheid, te weten de heren Jaap Baak en Jordy Keimes (CDA), Nick Roosendaal en Daniël Wolffensperger (VVD), Peter Timmer en Elfriede Henraat (DUS!), Jan Mollema (PvdA) en Arjan Koopmans (GU). Laatstgenoemde kon helaas niet bij deze laatste vergadering van de zittende raad aanwezig zijn. Een aantal van hen kreeg een Koninklijke Onderscheiding voor hun jarenlange verdiensten als raadslid.

Dat ging gepaard met toespraken van fractievoorzitters, wethouders en raadsleden die de afzwaaiende collega’s nog even in het zonnetje zetten en hen erkentelijk waren voor hun collegiale opstelling en het gevoerde politieke spel van de afgelopen jaren. Meer over het uitreiken van de Koninklijke Onderscheidingen en dit afscheid is aanstaande woensdag 4 april  te lezen in De Nieuwe Meerbode.