Onderscheiding voor mr. Van Gelder

Uithoorn – Op 28 juni 2017 is de heer mr. E.W. van Gelder benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn activiteiten op het terrein van ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling.
De heer Van Gelder is vanaf 1999 secretaris van de Vereniging van Grondbedrijven. Hij heeft zitting in de denktank Grondzaken van het Ministerie van I&M en werkt veel samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten bij actuele wetgevingsvraagstukken en bijeenkomsten. Sinds 2003 is hij voorzitter van de Contactgroep Grondzaken VNG.