Juf Anneke Nap stopt na 41 jaar schoolgym

Aalsmeer – Anneke Nap, vakleerkracht lichamelijke opvoeding, stopt nadat ze eenenveertig jaar duizenden Aalsmeerse kinderen in het basisonderwijs  gestimuleerd heeft tot bewegen. Zelfs haar stage in het basisonderwijs vond plaats in Aalsmeer en wel op de drie basisscholen in de Hornmeer.

Ze vertelt: “Ik wist op de basisschool al dat ik later gymjuf wilde worden en ben de Academie voor Lichamelijke Opvoeding gaan volgen in Amsterdam. Tijdens die periode liep ik stage bij Geert Eling, die op verschillende basisscholen het gymonderwijs verzorgde, en later werden we collega’s. In het begin gaf ik les op acht basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart. Leuk feit is dat de buitenlessen in Kudelstaart plaatsvonden op het grasveld, waar nu Geerland gebouwd is. De gymlessen  werden gegeven van ’s morgens acht tot ’s middags vier uur. Dus ook voor en na schooltijd!”

Het gymlokaal in Kudelstaart was een zeer oud gebouw nog aan de Kudelstaartseweg. Hierover vertelt Anneke: “Er waren geen lijnen op de vloer en nauwelijks toestellen. In mijn eerste werkjaar kwamen daar de eerste toestellen. Gelukkig werd na twee jaar de Proosdijhal in gebruik genomen.” Over de verschillen met vroeger en nu zegt ze: “In het begin gymden meisjes en jongens nog apart, maar al snel werd dat in Aalsmeer gemengd. Beide organisaties hebben zo hun voor- en nadelen en brengen een andere aanpak met zich mee.”

Alle vakleerkrachten schoolgym zijn vele jaren in dienst geweest van de Gemeente Aalsmeer. Het vak werd uitsluitend voor de groepen 7 en 8 gefinancierd voor alle soorten basisonderwijs, dus openbaar, katholiek en christelijk onderwijs. In 1997 werd dit contract omgezet naar één of twee van de drie schoolverenigingen. Vanaf dat moment werd er gym gegeven in alle groepen. Anneke vond het heel leuk om aan leerlingen van alle leeftijden in het basisonderwijs gym te geven.

Motorische Remedial Teaching

Van 2002 tot 2010 heeft Anneke, in dienst van de Gemeente Aalsmeer, de lessen in Motorische Remedial Teaching verzorgd. Deze lessen werden gegeven aan kleuters op alle basisscholen die wat achterbleven in hun ontwikkeling bij de lichamelijke oefening of die soms angstig waren bij het klimmen of duikelen. “Het is het meest zinvolle werk dat ik ooit heb gedaan. Helaas werd dit belangrijke werk door de Gemeente Aalsmeer in 2010 wegbezuinigd.”

Fit eindigen

Daar de pensioenleeftijd voor Anneke op 67 jaar staat, bracht dit haar op de gedachte om toch eerder te stoppen. Anneke wilde haar werk voor de schoolgym op een fitte manier kunnen beëindigen. “En dat is naar volle tevredenheid gelukt. Ik ben nu vierenzestig, ga voor de schoolgym met prepensioen, maar blijf nog trainster bij SV Omnia. Zo kan ik mijn werk rustig afbouwen en mijn energie steken in het trainen van de wedstrijdturnsters bij Omnia. Daarnaast doe ik aan hardlopen en tennis, zing bij popkoor Soundsation en ben één dag in de week oppasoma. Een nieuwe uitdaging. Maar zo leuk! Ook leuk om te vermelden is het feit dat mijn twee dochters en kleinzoon aanwezig waren bij de allerlaatste twee schoolgymlessen.”

Anneke kijkt met veel plezier terug op alle schoolgymlessen en is heel blij dat haar werk wordt overgenomen door ‘echte’ vakleerkrachten, zowel op de Triade, locatie Hornmeer, als bij de Jozefschool. Op de allerlaatste schooldag, vrijdag 20 juli, vond ’s middags in de tuin bij de Jozefschool het officiële afscheid plaats in een gezellige, gemoedelijke sfeer met een high tea en een barbecue. Haar familie was hierbij ook aanwezig.

Heel blij was Anneke dat ze advies mocht geven aan de ESA over de inrichting van de nieuwe sporthal ‘De Waterlelie’. De schoolgymlessen voor Triade mocht ze dit afgelopen jaar in deze mooie hal organiseren. De laatste maandag dat ze in deze hal op school les gaf, werd ze verrast door de ESA. Koos en Jaap van de ESA kwamen haar een prachtig boeket bloemen brengen als dank voor alle jaren samenwerking om de gymlokalen in Aalsmeer in goede staat te kunnen houden. “En dat was een ware verrassing!” Aldus een tevreden terugkijkende juf Anneke.

Door Miranda Gommans