Judith Keessen sluit zich aan bij Absoluut Aalsmeer

Aalsmeer – Met ingang van 9 april heeft Judith Keessen zich aangesloten bij fractie Absoluut Aalsmeer. Na bijna acht maanden zelfstandig raadslidmaatschap is deze beslissing wederzijds genomen. Beide partijen hebben veel overeenkomsten, zoals zichtbaar en open communiceren, staan voor een sociaal en oprechte politiek, meer groen en verstandig omgaan met de buitenruimte, het behoud van de eigen identiteit van Aalsmeer en Kudelstaart, leefbaarheid op één, maar vooral ook een grote en directe verbinding met inwoners.

“Het voelt goed en we weten wat we aan elkaar hebben. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking met de enige lokale partij. Absoluut Aalsmeer staat net als ik voor de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart en ik ben mijn achterban, mensen die op mij gestemd hebben en een ieder die contact zocht, zeer dankbaar voor de warme en waardevolle gesprekken in de afgelopen maanden. Deze zal ik zeker voortzetten! De periode als zelfstandig raadslid heeft mij zeer veel geleerd en ik had het voor geen goud willen missen. Nu is echter het moment daar een stap vooruit te zetten en ik heb er ontzettend veel zin in”, aldus Keessen. 

De fractie van Absoluut Aalsmeer laat weten het nieuwe fractielid met veel genoegen te verwelkomen en uit te kijken naar de toekomst, waarin de fractie zich met volle energie zal blijven inzetten voor de belangen van alle inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart.

Foto: Judith Keessen en Absoluut Aalsmeer fractievoorzitter Dick Kuin.