Jop Kluis: “Er valt iets te kiezen op 20 maart”

Aalsmeer – Op 20 maart kunnen inwoners bij de waterschapsverkiezingen met hun stem meebepalen hoe het verder gaat met het water in de eigen woonomgeving. Water staat niet alleen in sloten, plassen, kanalen en grachten, maar ook in de grond onder de weilanden en in de bodem onder uw huis. De waterschappen gaan over al dat water. Hoe ze dat doen en met welke middelen ze zorgen voor veiligheid en voldoende schoon zoetwater, hangt ook af van de belangen van iedereen die aan het waterschap belasting betaalt. “Er is best wat te kiezen”, zo stelt Jop Kuis, kandidaat voor de partij Water Natuurlijk (Lijst 3) bij de Waterschapsverkiezingen in het Hoogheemraadschap Rijnland. De voormalige wethouder in Aalsmeer staat op nummer 5. “Gaan we voor de laagste kosten, om alleen te doen wat nu hoogstnoodzakelijk is, of investeren we in beheer dat ruimte geeft aan water. Ruimte voor natuurlijke veiligheid en een mooiere en fijnere leefomgeving die tot ver in de toekomst bestand is tegen de gevolgen van de klimaatverandering.”

Een spannende tijd

Voor de koers van het waterbeheer is het een spannende tijd. Eeuwenlang hebben voorgaande generaties met de kennis van toen het water naar hun hand gezet. Ze legden dammen, dijken, stuwen en sluizen aan en polderden water in dat voor hen ‘geen nut’ had. Ze trokken zachte rafelige oevers recht en bekleedden die met steen. Hun aanpak heeft veel goeds opgeleverd voor de maatschappij van nu, maar leidde ook tot een groeiend probleem. De ruimte voor water werd zo krap, dat overvloedige neerslag of extra veel rivierwater maar in één richting kon uitwijken: omhoog. Hoogwater werd een steeds groter gevaar, vooral voor laag-Nederland, waar in het belang van de landbouw het grondwaterpeil in de veengronden permanent is verlaagd, het veen verteerde en het land zakte. Die koers loopt dus stuk op te verwachten toename van perioden met extreme neerslag. Maar ook tijdens warme droge zomers, want dan is de voorraad zoetwater in de bodem te klein. 

Een nieuwe koers

Alweer meer dan dertig jaar geleden kwam bij de overheden en onder wetenschappers, maar ook bij veel boeren en burgers de gedachte op dat méér ruimte voor water hét middel is om problemen met te veel of te weinig water te voorkomen. En ook dat meer ruimte voor water hand in hand gaat met meer natuur, een mooier landschap en een fijnere woonomgeving, ook in de steden. Het idee is: méér ruimte voor rivieren om te kunnen overstromen; regenwater vasthouden waar het valt, dus meer natuur, minder hard oppervlak in dorpen en steden en stoppen met het ontwateren van veengronden. 

Uitvoerbaar en betaalbaar

“Voor de omslag naar die nieuwe aanpak is tijd nodig. Nu zitten we midden in die verandering, stukje bij beetje de nieuwe koers oppakken, dan is de omwenteling uitvoerbaar en betaalbaar. Maar we moeten het wel willen! Niet kijken naar alleen het eigenbelang, maar naar wat voor iedereen en voor de kwaliteit van de leefomgeving het best is; niet langer tegennatuurlijke maatregelen nemen maar bouwen en samenwerken mét natuur; niet kiezen voor wat het minst kost, maar voor wat het meest oplevert; niet alleen denken aan de belangen van nu, maar ook en vooral aan die van onze kinderen. Dat zijn de echte keuzes bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart”, aldus Jop Kluis. Hij besluit: “U ziet de verschillen in de standpunten van de uiteenlopende lijsten, met als duidelijkste tegenstelling de partijen die vooral pleiten voor lastenverlaging tegenover een partij als Water Natuurlijk die vierkant kiest voor natuurlijke veiligheid en gezond water. En daar kies ik ook voor.”

Mee eens? Water Natuurlijk, lijst 3 met op 5. Jop Kluis.