Jobke Vonk weer burgemeester af

Aalsmeer – Per direct stopt burgemeester Jobke Vonk-Vedder in Halderberge, zo is dinsdag 26 november in de loop van de dag bekend gemaakt. Het bericht wekt verwondering en medeleven op, ook in Aalsmeer. “Bijna drie jaar ben ik met hart en ziel burgemeester van deze mooie gemeente. Echter heb ik tot mijn verdriet moeten besluiten vanwege mijn gezondheid en gezin in combinatie met de hoge werkdruk het ambt als burgemeester per direct neer te leggen. Ik heb in overleg met de Commissaris van de Koning gevraagd Zijne Majesteit de Koning mij eervol te ontheffen uit het ambt van burgemeester van Halderberge.”

Voordat Jobke Vonk deze ‘job’ in Halderberge startte, was zij een kleine twee jaar burgemeester van Aalsmeer. De toen ‘boze’ politiek kon zij niet de baas. Een strenge eerste man of vrouw was nodig om de vertroebelde verhoudingen binnen de politiek weer in het gareel te krijgen. Bas Eenhoorn kwam en stelde Jeroen Nobel als waarnemer aan en dankzij zijn inzet en natuurlijk de positieve wil van de gemeenteraad om elkaar niet meer in de haren te zullen vliegen, maar juist samen te gaan werken, is de rust teruggekeerd en heeft Aalsmeer nu een solide politiek bestuur. Het nieuws, bijna drie jaar geleden, dat Jobke Vonk een nieuwe uitdaging had gevonden in Halderberge was dat extra kersje op de taart: Eind goed, al goed. Iedereen blij. 

Jobke Vonk laat verder in de verklaring weten direct vanaf het begin van haar burgemeesterschap in Halderberge door veel inwoners en organisaties hartelijk ontvangen te zijn. “Dat gevoel heb ik tot op deze dag nog steeds. Hier ontleen ik veel energie aan. Halderberge verdient een burgemeester die zich vol overgave blijft inzetten voor de vijf kernen en de mooie initiatieven die deze mooie landelijke gemeente rijk is. Ik kan dat helaas persoonlijk niet meer waarmaken.”

Jobke Vonk-Vedder was burgemeester van Aalsmeer van 4 juni 2013 tot 1 mei 2015. Het is nu dus de tweede keer dat zij haar voortijdig aftreden aankondigt. 

Vanuit Aalsmeer heeft zij al diverse reacties gekregen van zowel inwoners als raadsleden. Allen tonen respect voor haar beslissing en wensen Jobke en haar gezin het allerbeste toe in goede gezondheid. 

Foto: Jobke Vonk-Vedder tijdens haar afscheid in mei 2015 in Aalsmeer met de lakeien Joost en Mike.