Inwoners krijgen ‘Vitens geld’ terug

Inwoners van De Ronde Venen wees gerust:

De zeventig euro van Vitens krijgt u terug van de gemeente!

De Ronde Venen – Afgelopen week werden heel veel bewoners van De Ronde Venen opgeschrikt door een brief van waterleidingsbedrijf Vitens waarin hen werd medegedeeld dat zij vanaf januari 2018, negen euro per maar extra moeten gaan betalen. Dit omdat de gemeente De Ronde Venen precariorechten vraagt aan Vitens en zij dit dat terughalen bij de klanten.

Bewoners woest op de gemeente, gemeenteraadsleden verbaasd en het college van burgemeester en wethouders op zijn zachtst gezegd kwaad op Vitens. Donderdag 21 december werd er in de raadsvergadering extra tijd ingeruimd om hier een hartig woordje over te spreken. “Dit kon toch niet. Dit geld moest gewoon terugbetaald worden aan de inwoners”, aldus de raad. Namens de coalitiepartijen ( VVD, CDA en RVB) werd het besproken in de raad.

René Bultena Van RVB sprak namens de coalitie: “Afgelopen weekeinde is bij onze inwoners de inmiddels beroemde brief op de mat gevallen van de firma Vitens waarin het waterleidingbedrijf aankondigde een extra last aan onze inwoners op te leggen van 69,18 euro. De commotie onder inwoners en pers heeft de coalitiepartijen gebracht tot deze interpellatie. Wij, CDA, VVD en Ronde Venen Belang beogen middels dit debat duidelijkheid te krijgen in deze kakofonie van bedragen de inwoners van onze gemeente. Ten onrechte is de indruk gewekt door Vitens dat de gemeente de inwoner op hogere kosten jaagt.”

Stedin
“Twee jaar geleden heeft deze raad unaniem besloten tot het instellen van een precarioverordening. Door deze verordening kon en kan de gemeente precario in rekening brengen aan nutsbedrijven, in ons geval stedin en Liander voor Gas en Electra, en Vitens voor water. Voor deze tijd betaalde onze inwoners via Stedin reeds de precario van enkele tientjes per jaar voor andere gemeentes echter niet voor de onze. Dit kostte onze inwoners gemiddeld in die jaren circa 22 euro per jaar. Onrechtvaardig.”

Wel de lasten en niet het genot van de baten! In het afgelopen jaar bedroeg deze post circa 30 euro per huishouden waarvan 95 cent veroorzaakt door de gemeentelijke heffing. Dit jaar heeft op voorstel de coalitie de raad besloten om voor 2017 en 2018 deze circa 30 euro terug te geven aan de inwoner gelijktijdig met aanslag gemeentelijke heffingen. De teruggave komt uit op 40 euro per huishouden en compenseert feitelijk 10 euro meer per jaar dan wat de huishoudens betaald hebben.

Terugbetalen
“Indien Vitens besluit om onze inwoners daadwerkelijk te belasten met 69,18 zal ook dit bedrag terugbetaald dienen te worden door de gemeente aan onze inwoners. Vooruitlopend hierop zal de coalitie met een initiatiefraadsvoorstel hiervoor komen”, aldus Bultena namens de coalitie. De overige fracties waren het in grote lijnen weleens met dit idee. Ze hadden allemaal felle kritiek op Vitens en over de manier waarop zij deze brief, zonder enig overleg, naar alle bewoners hadden gestuurd.

“Het is een ingewikkeld geheel”, aldus wethouder Alberta Schuurs ( VVD). “We begrijpen dit ook niet van Vitens. Maar hier is dan ook het laatste woord nog niet over gezegd. De conceptbrief ligt al klaar.” Kortom: 11 januari wordt er een voorstel besproken in de commissie waarin wordt vastgelegd dat de bewoners het geld terugkrijgen van de gemeente en eind januari zal de raad het bekrachtigen. Dus laat het duidelijk zijn: geen extra kosten!

Op de foto: Rene Bultena