Internationale Taalklas zoekt leerkrachten

Uithoorn – De Internationale Taalklas (ITK) Uithoorn ziet de afgelopen twee jaar een enorme stijging van het aantal kinderen van nieuwkomers tussen de 6 en 12 jaar. Een stijging die voorlopig ook lijkt aan te houden. “Er is een grote toestroom van leerlingen, deels vluchtelingen uit Oekraïne en Turkije en deels migranten van elders. We willen heel graag een extra groep starten, maar dan hebben we wel extra mensen voor de klas nodig. Daarom zijn we naarstig op zoek naar leerkrachten voor deze bijzondere doelgroep”, zegt Petra Goesten, coördinator van de ITK Uithoorn.  

Bijna tien jaar geleden heeft de gemeente samen met alle basisscholen in Uithoorn en De Kwakel een begin gemaakt met het opzetten van een speciale voorziening voor onderwijs aan kinderen van nieuwkomers. In de ITK zitten kinderen tussen de 6 en 12 jaar, die korter dan een jaar in Nederland zijn. Zij leren gemiddeld in een jaar tijd voldoende Nederlands om door te kunnen naar een reguliere school. “Naast de lessen Nederlands is er ook aandacht voor rekenen, wereldoriëntatie, creatieve vakken, bewegingsonderwijs en sociaal-emotionele ontwikkeling. Als ze na een jaar afscheid van ons nemen zijn we telkens weer ongelooflijk trots op de inzet die ze hebben getoond om het Nederlands onder de knie te krijgen. Vol zelfvertrouwen maken ze een volgende stap” vertelt Petra Goesten.

Grote verschillen binnen de groep
In de taalklas stromen gedurende het hele jaar nieuwe kinderen in. Goesten: “Een deel van de kinderen komt uit onveilige situaties of uit een land waar hun ouders niet veilig waren. Anderen zijn naar Nederland verhuisd vanwege het werk van hun ouders.” Binnen een groep zijn er dus veel verschillende nationaliteiten, thuistalen, startniveaus en achtergronden. Om die reden is afgesproken het aantal leerlingen in een groep klein te houden. “Bij meer dan 10 kinderen proberen we extra ondersteuning te realiseren en bij meer dan 15 kinderen is een groep vol en starten we een nieuwe  groep” vervolgt Petra Goesten. Op dit moment zitten er 30 kinderen op de ITK Uithoorn, die is gevestigd op basisschool De Springschans. “Er is ruimte voor een derde groep, er zijn financiële middelen beschikbaar, maar er zijn geen leerkrachten om de groep te draaien. Iedere leerling die zich nu meldt, komt op de wachtlijst en kan mogelijk pas in september naar school. En dat terwijl een deel van deze doelgroep al zo kwetsbaar is en al zoveel heeft meegemaakt.”   

Speciale kwaliteiten als leerkracht
Alle kinderen hebben afscheid genomen van hun vertrouwde omgeving en spreken nog geen Nederlands als ze binnenkomen. Ze begrijpen daarom goed van elkaar hoe moeilijk de start soms is. En doordat de leerkrachten er daarnaast voor zorgen dat ze zich gezien, gehoord en begrepen voelen, is de groep veilig voor ze en de onderlinge band vaak hecht.” Voor de leerkrachten betekent dit dat zij goed met deze verschillen moeten kunnen omgaan. Het vraagt flexibiliteit en organisatievermogen. En het vraagt vooral ook om een enorme sensitiviteit naar de kinderen toe. “Het is soms best uitdagend. Maar tegelijkertijd kun je echt het verschil maken voor deze kinderen en hun ouders en is het heel zinvol werk om te doen”, besluit Goesten.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Petra Goesten via info.itk@wijzeraandeamstel.nl of 0297-523397. Kijk voor meer informatie over ITK Uithoorn op itkuithoorn.weebly.com en op werkenbijwijzeraandeamstel.nl/vacatures.