Interkerkelijk Koor Aalsmeer stopt!

Aalsmeer – Het bestuur van het Interkerkelijk Koor Aalsmeer heeft het besluit genomen om per 31 december 2019 het koor op te heffen.

Met pijn in het hart van vele leden is dit helaas een onontkoombaar feit. De herenpartijen zijn zodanig uitgedund dat dirigent en bestuur het niet verantwoord meer vinden de naam van gemend koor te kunnen waar maken.

De leden van het Interkerkelijk Koor hebben bijna 20 jaar met veel blijdschap kunnen meewerken aan kerkdiensten en de eigen concerten hadden altijd een mooie opkomst. Helaas kan het 20 jarig jubileum net niet gevierd worden.

Het bestuur dankt bij deze alle trouwe donateurs en de oud-leden, alsmede de oprichters van het koor, die zich hebben ingezet voor en ondersteuning hebben gegeven aan het Aalsmeerse koor.