Inloop voor Oekraïense vluchtelingen in Raadhuis

Aalsmeer – Vanaf woensdag 6 april kunnen Oekraïense vluchtelingen elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur voor informatie en ondersteuning terecht in het Raadhuis van Aalsmeer. VluchtelingenWerk en Participe zijn aanwezig om ervoor te zorgen dat vluchtelingen hun weg kunnen vinden in de Nederlandse en Aalsmeerse samenleving. 

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke belangenorganisatie, waar vluchtelingen terecht kunnen voor informatie over rechten, mogelijkheden en voorzieningen.  De Oekraïense vluchtelingen worden ondersteund in samenwerking met onder andere de gemeente en Participe, de organisatie voor welzijn en maatschappelijk werk. 

Kennis maken en informatie geven 

Tijdens het inloopspreekuur wordt kennis gemaakt en in kaart gebracht welke vragen er leven. Er wordt informatie gegeven over regelingen en mogelijkheden die van toepassing zijn voor Oekraïense vluchtelingen. Mochten er vragen zijn over verblijfsrecht of asielmogelijkheden dan worden daarvoor zo nodig gespecialiseerde vrijwilligers ingeschakeld. 

Gastgezinnen welkom op spreekuur

Het spreekuur staat ook open voor Aalsmeerse families die Oekraïners in hun huis opvang bieden. Participe is op de woensdagen aanwezig met maatschappelijk werkers voor emotionele en praktische ondersteuning bij problemen van psychische en sociale aard.

Registratie vluchtelingen in gastgezinnen

De gemeente roept alle vluchtelingen in gastgezinnen op zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Een afspraak voor registratie kan telefonisch worden gemaakt via het algemene nummer van de gemeente Aalsmeer 31 (0) 297 387575. Na inschrijving krijgen de vluchtelingen een burgerservicenummer (BSN) en hebben ze recht op leefgeld. Het Raadhuis van Aalsmeer is te vinden aan het Raadhuisplein 1 in het Centrum.