Info woningbouw op VVA-terrein

Aalsmeer – Het college van burgemeester en wethouders heeft de ‘Concept Startnotitie woningbouwlocatie VVA terrein, project Hornmeer’ vrijgegeven voor inspraak. Om iedereen hierover te informeren organiseert de gemeente op maandag 15 mei van 20.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is van harte welkom. Inloop vanaf 19.45 uur. Ook jongeren die hier graag willen wonen zijn van harte uitgenodigd om hun ideeën aan te geven. Wethouder Robbert-Jan van Duijn: ‘De woningbouw op het VVA terrein is onderdeel van de ontwikkelvisie Hornmeer. Het VVA terrein is vrijgekomen door de fusie van drie voetbalverenigingen. Het plan is om, in het gedeelte langs de Zwarteweg, woningen te realiseren. In totaal willen we hier circa 55 sociale huurwoningen voor jongeren en eenpersoonshuishoudens en 24 starterswoningen (koop) realiseren. Ik roep ook vooral jongeren op om langs te komen bij deze informatiebijeenkomst. Graag hoor ik waar behoefte aan is en waar we als gemeente rekening mee moeten houden.”

Ter inzage

De startnotitie vormt het kader waaraan het te ontwikkelen bouwplan moet voldoen. De ruimtelijke en andere randvoorwaarden worden gebruikt als leidraad bij het later dit jaar op te stellen bestemmingsplan en de toetsing van het bouwplan door de gemeente. Het College van B&W wil graag de mening en adviezen vernemen van belanghebbenden voordat ze de startnotitie definitief vast kunnen stellen. Van vrijdag 28 april tot en met vrijdag 9 juni ligt de concept startnotitie ter inzage op het gemeentehuis. De adviezen en reacties kunnen op de informatieavond van 15 mei worden ingediend. Mocht u geen tijd hebben om naar de informatieavond te komen kunt u tot en met 9 juni ook schriftelijk uw reactie sturen naar: Het College van Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer of via een e-mail naar: info@aalsmeer.nl. Vermeld hierbij: ‘Concept Startnotitie woningbouwlocatie VVA terrein, project Hornmeer’. De concept startnotitie is te downloaden via www.aalsmeer.nl/VVAterrein.