Info-avond over plan Zwarteweg

Aalsmeer – Vanavond, donderdag 31 maart, wordt in het gemeentehuis een informatieavond gehouden over het ontwerp-bestemmingsplan Zwarteweg. Het ontwerpplan ligt momenteel zes weken ter inzage. Het deelgebied Zwarteweg is onderdeel van het project ‘De Tuinen van Aalsmeer’. Het totale project richt zich op de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg en de invulling van de onbebouwde gebieden die direct aan de nog provinciale weg grenzen. De avond gaat over de bestemmingsplanprocedure. Er is nog geen informatie beschikbaar over de te bouwen woningen. Meer informatie hierover volgt in de loop van dit jaar. De informatieavond begint om 19.30 uur met koffie en thee. Om 19.45 uur wordt vervolgens een centrale presentatie en uitleg over het plan, de procedure en de verkavelingopzet gegeven. Van 20.15 tot 21.00 uur wordt inloop gehouden waar geïnteresseerden vragen kunnen stellen over het bestemmingsplan en het nieuwbouwplan.